Avainsana: Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuuden sitoumukseen liittyneet elintarvikealan yritykset asettivat kolme vuotta sitten kunnianhimoisia tavoitteita ruokahävikin ja jätteiden vähentämiseksi, luonnonvarojen säästämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi. Sitoumuksessa mukana olevat elintarvikealan yritykset onnistuivat vuosina 2019-2021 vähentämään ruokahävikkiään yli 10 miljoonaa kiloa. Sitoumukseen liittyneet elintarviketeollisuuden, pakkaus- ja kaupan alan yritykset raportoivat tekemistään materiaalitehokkuustoimista ja niiden toteutuneista vaikutuksista vuosittain valtion kestävän kehityksen yhtiölle Motivalle. […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on vastannut Euroopan komission jätedirektiivin päivittämistä koskevaan kuulemiseen. Kuulemiseen liittyvässä avoimessa kommentissaan ETL nosti esiin Suomessa elintarvikealan vapaaehtoisilla sitoumuksilla aikaansaadut hyvät tulokset materiaalitehokkuuden parantamisessa. ETL:n näkemyksen mukaan toimialan vapaaehtoisia sitoumuksia tulisi tulevaisuudessa arvioida ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan sääntelyn vaihtoehtona. ETL:n näkemyksen mukaan myös yhdenmukaisten tuottajavastuujärjestelmien kehittäminen EU-alueella on avainasemassa materiaalien kierrätyksen lisäämisessä. Edellinen […]

Elintarviketeollisuusliitto on allekirjoittanut muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämiseen tähtäävän Green Deal -sopimuksen. Sopimukseen liittyivät lisäksi ympäristöministeriö, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry. Green deal -sopimuksella halutaan löytää tehokkaimmat ja yrityksille toimivimmat keinot EU:n kertakäyttöisiä muovituotteita koskevan direktiivin vaatimusten täyttämiseksi. Samalla vauhditetaan kertakäyttöisten muovisten annospakkausten kulutusta vähentävien ratkaisujen kehittämistä ja syntymistä. […]

Materiaalitehokkuuden sitoumuksen uusi kausi 2022–2026 jatkaa elintarvikealan toimia elintarvikkeiden kestävämmän valmistuksen, jakelun ja kulutuksen edistämiseksi. Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ovat allekirjoittaneet sitoumuksen työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa. Ensimmäisellä kaudella 2019–2021 sitoumukseen liittyneet 17 yritystä onnistuivat vähentämään ruokahävikkiä, muovin käyttöä, jätettä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Tuloksiin päästiin prosessien […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut ympäristöministeriölle lausunnon liittyen valtioneuvoston ehdotuksiin jäteasetukseksi sekä pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi. Jäteasetuksen muutostarpeet johtuvat jätedirektiivin ja jätelain muutoksista. Ehdotettujen asetusten tavoitteena on osana EU:n jätesäädöspaketin kansallista täytäntöönpanoa ja siihen liittyvää jätelainsäädännön uudistusta vahvistaa kiertotaloutta Suomessa sekä tehostaa jätehierarkian noudattamista ja lisätä materiaalien resurssitehokasta käyttöä sekä kierrätystä. Jäteasetukseen ETL esittää muutamia huomioita ja […]

Elintarviketeollisuus osallistuu ympäristö- ja ilmastotyöhön muun muassa vapaaehtoisia sopimusmalleja hyödyntäen. Energiatehokkuussopimusten ja materiaalitehokkuuden sitoumuksen rohkaisevat tulokset kertovat alan yritysten jatkuvasta työstä ja halusta kehittyä. Helmikuussa 2019 elintarvikeala lanseerasi ensimmäisenä Suomessa materiaalitehokkuuden sitoumuksen. Vuodet 2019–2021 kattava sitoumus on elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välinen vapaaehtoinen toimintamalli, jolla tavoitellaan yritysten kannattavuuden parantamista ja ympäristövaikutusten pienentämistä materiaalitehokkuustoimenpiteillä. Elintarvikealan yrityksissä tehtävä […]

Biojätteen lajittelu ja hävikin vähentäminen ovat osa elintarviketeollisuudessa tehtävää materiaalitehokkuustyötä. Aihe saa lisäpontta tänään alkavasta kampanjasta. Suomalaisessa elintarvikeketjussa syntyy vuosittain noin 400–500 miljoonaa kiloa hävikkiä. Viidennes tästä muodostuu elintarviketeollisuudessa, mutta suurin osa syömäkelpoisesta ruuasta haaskataan kotitalouksissa. Myös maatuvan ja kompostoituvan elintarvike- ja kotitalousjätteen lajittelussa on petrattavaa. Peräti kaksi kolmasosaa biojätteestä laitetaan virheellisesti sekajätteen joukkoon. Oikein […]

Elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja pakkausalan yhdessä kolmen ministeriön kanssa allekirjoittama materiaalitehokkuuden sitoumus tähtää ympäristövaikutusten vähentämiseen ruuan valmistuksessa, jakelussa ja kulutuksessa. Sitoumus on laatuaan ensimmäinen Suomessa ja sen toivotaan näyttävän esimerkkiä muille toimialoille. Kyseessä on elintarvikealalle suunnattu toimintamalli, jolla tehdään näkyväksi ja ymmärrettäväksi yritysten arvokasta työtä materiaalitehokkuuden edistämisen ja ilmastonmuutoksen torjumisen eteen. Sitoumuksen ydin muodostuu mukaan liittyvien […]