Lausunto

Lausunto EU:n jätedirektiivin päivitykseen

Fresh Food In Garbage Can To Illustrate Waste

Julkaistu:

Fresh Food In Garbage Can To Illustrate Waste

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on vastannut Euroopan komission jätedirektiivin päivittämistä koskevaan kuulemiseen.

Kuulemiseen liittyvässä avoimessa kommentissaan ETL nosti esiin Suomessa elintarvikealan vapaaehtoisilla sitoumuksilla aikaansaadut hyvät tulokset materiaalitehokkuuden parantamisessa. ETL:n näkemyksen mukaan toimialan vapaaehtoisia sitoumuksia tulisi tulevaisuudessa arvioida ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan sääntelyn vaihtoehtona.

ETL:n näkemyksen mukaan myös yhdenmukaisten tuottajavastuujärjestelmien kehittäminen EU-alueella on avainasemassa materiaalien kierrätyksen lisäämisessä. Edellinen jätedirektiivin uudistus vuonna 2018 laajensi pakkausten tuottajavastuuta. Tuottajien kustannusvastuu pakkausjätteen keräyksestä alkaa vuonna 2023. Muutoksen myötä rakentunut tehokas tuottajavastuumalli on nyt olemassa, ja uuden organisaation (Suomen Pakkaustuottajat Oy, SPT) tavoitteena on kierrätysmarkkinoiden tehokas kehittäminen myös tulevaisuudessa.

ETL korosti avoimessa kommentissaan, että komission olisi tärkeää kehittää yhtenäisiä määritelmiä ja mittareita muun muassa ruokahävikin tarkasteluun liittyen. Yhtenäiset mittarit ovat mielestämme välttämättömiä, jotta ehkäisevien toimenpiteiden vaikutuksia pystytään arvioimaan. Lisäksi on tärkeää, että tietoihin ja raportointiin liittyvät vaatimukset ovat yhdenmukaiset ympäri Eurooppaan.

Vastaus on jätetty 16.8.2022 komission julkisen kuulemispalvelun kautta.

Lue lausunto kokonaan

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset