Tiedote

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen uusi kausi käynnistyy, ravintola-ala mukaan

Julkaistu:

Materiaalitehokkuuden sitoumuksen uusi kausi 2022–2026 jatkaa elintarvikealan toimia elintarvikkeiden kestävämmän valmistuksen, jakelun ja kulutuksen edistämiseksi. Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ovat allekirjoittaneet sitoumuksen työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

Ensimmäisellä kaudella 2019–2021 sitoumukseen liittyneet 17 yritystä onnistuivat vähentämään ruokahävikkiä, muovin käyttöä, jätettä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Tuloksiin päästiin prosessien materiaalitehokkuutta parantamalla, sivuvirtoja hyödyntämällä ja kierrätysastetta nostamalla. Erinomaiset tulokset kannustavat toimijoita nyt uudelle sopimuskaudelle. Ravintola-ala liittyy mukaan uutena osapuolena, mikä lisää entisestään sitoumuksen vaikuttavuutta.

Elintarvikealan yritysten tavoitteena on saavuttaa käytännön materiaalitehokkuustoimilla toimialatasoisesti mitattavia taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä. Samalla lisätään elintarvikeketjun ja kuluttajien tietoisuutta materiaalitehokkuuden mahdollisuuksista ja keinoista.

Tavoitteena on, että vuoden 2024 loppuun mennessä sitoumukseen liittyneet yritykset edustavat 90 prosenttia Päivittäistavarakauppa ry:n, 40 prosenttia Elintarviketeollisuusliitto ry:n sekä 20 prosenttia MaRa ry:n ravintola-alan jäsenyritysten liikevaihdosta.

– Materiaalitehokkuuden sitoumukset ovat mainio esimerkki elinkeinoelämän ja valtionhallinnon vapaaehtoisuuteen pohjautuvasta yhteistyöstä. Jo ensimmäinen sitoumuskausi osoitti, että samaan aikaan voidaan onnistuneesti vähentää elintarvikkeiden tuotannon, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia ja vahvistaa yritysten kilpailukykyä, elinkeinoministeri Mika Lintilä toteaa.

– Tämä ei olisi mahdollista, elleivät kaikki sitoumukseen osallistujat hyötyisi siitä. Olen vakuuttunut, että käynnistyväkin kausi on menestys. Toivotan myös ravintola-alan lämpimästi tervetulleeksi mukaan materiaalitehokkuuden sitoumustyöhön, Lintilä jatkaa.

Sitoumus edistää kiertotaloutta

Materiaalitehokkuuden sitoumus on toimintamalli, jolla viedään käytäntöön useita kansallisia ja kansainvälisiä ympäristötavoitteita.

– Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen vapaaehtoiset toimet ovat osoitus elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja ravintoloiden edelläkävijyydestä ja aktiivisuudesta. Niillä edistetään yhteisiä kansallisia kestävyystavoitteita, kuten ruokahävikin puolittamista vuoteen 2030 mennessä. On mahdollista saavuttaa mittavia taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä, joilla yritysten kannattavuus ja kilpailukyky paranevat, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Yritys valitsee omat materiaalitehokkuustoimensa ja niiden tavoitteet. Yritykset sitoutuvat esimerkiksi ennaltaehkäisemään elintarvikejätteen ja ruokahävikin syntyä, parantamaan materiaalitehokkuutta tuote-, pakkaus- ja palvelusuunnittelun avulla ja kehittämään sivuvirtojen hyötykäyttöä.

– Sitoumus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden olla edelläkävijä ja vastuullinen toimija ympäristöasioissa. Materiaalien tehokkaampi käyttö lisää myös yrityksen kannattavuutta. Toivottavasti toimialojen yritykset liittyvät joukolla mukaan edistämään Suomen tietä hiilineutraaliksi kiertotalousyhteiskunnaksi, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, TEM, p. 029 506 4904, mika.honkanen(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Sirje Sten, YM, p. 029 525 0276, sirje.sten(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Petri Koskela, MMM, p. 029 516 2382, petri.koskela(at)gov.fi
Asiantuntija Elina Fast, Motiva Oy, p. 040 053 1526, elina.fast(at)motiva.fi
Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry, p. 050 042 2216, ilkka.nieminen(at)pty.fi
Johtaja Marleena Tanhuanpää, Elintarviketeollisuusliitto ry, p. 040 528 2207, marleena.tanhuanpaa(at)etl.fi
Varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, puh. 040 736 7705, veli-matti.aittoniemi(at)mara.fi

Lue myös:

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset