Artikkeli

Vapaaehtoisilla sopimuksilla konkreettisia tuloksia ympäristön hyväksi

Julkaistu:

Elintarviketeollisuus osallistuu ympäristö- ja ilmastotyöhön muun muassa vapaaehtoisia sopimusmalleja hyödyntäen. Energiatehokkuussopimusten ja materiaalitehokkuuden sitoumuksen rohkaisevat tulokset kertovat alan yritysten jatkuvasta työstä ja halusta kehittyä.

Helmikuussa 2019 elintarvikeala lanseerasi ensimmäisenä Suomessa materiaalitehokkuuden sitoumuksen. Vuodet 2019–2021 kattava sitoumus on elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välinen vapaaehtoinen toimintamalli, jolla tavoitellaan yritysten kannattavuuden parantamista ja ympäristövaikutusten pienentämistä materiaalitehokkuustoimenpiteillä.

Elintarvikealan yrityksissä tehtävä materiaalitehokkuustyö liittyy vahvasti mm. ilmastonmuutoksen hillintään, kiertotalouden edistämiseen, pakkauskehitykseen sekä elintarvikejätteen ja ruokahävikin vähentämiseen.

Ensimmäisen vuoden tulokset konkretisoivat työn

Sitoumustoiminnan ensimmäisen vuoden tulokset julkaistiin marraskuussa 2020. Toteutetut toimet sekä niihin liittyvät vaikutukset raportoitiin sitoumuksessa asetettuihin tavoitemittareihin suhteutettuina. Ensimmäisen materiaalitehokkuuden sitoumuksen toimintavuoden tulokset ovat kannustavia ja konkreettisia säästöjä syntyi runsain mitoin.

 • Kustannussäästöjä syntyi 4,9 miljoonaa euroa.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä oli 10 500 tonnia.
 • Ruokahävikki väheni 3 miljoonaa kiloa.
 • Elintarvike-, seka- ja energiajätteen määrä väheni 5,4 miljoonaa kiloa.

Näiden tulosten ohella sitoumukseen liittyneet yritykset toteuttivat useita toimenpiteitä, joiden säästö- ja muita vaikutuksia ei ole vielä voitu arvioida.

Ensimmäisen sitoumusvuoden tulokset osoittavat, että materiaalitehokkuudella voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä vähentää ympäristökuormitusta muun muassa elintarvikejätteen ja ruokahävikin osalta.

Lisäsäästöjä energiatehokkuussopimuksella

Materiaalitehokkuuden sitoumuksen taustavaikuttimena toimi onnistunut kokemus elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksesta. Energiatehokkuusdirektiiviin perustuva vapaaehtoinen sopimus on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi edistää energiansäästö- ja ilmastotoimia eri toimialoilla, kuten elintarviketeollisuudessa.

Elintarviketeollisuudella on oma sopimukseen liittyvä toimenpideohjelmansa, jota Elintarviketeollisuusliitto koordinoi. Ensimmäinen elintarviketeollisuuden sopimuskausi käsitti vuodet 2008–2016 ja onnistuneen kauden jälkeen sopimuksia jatkettiin vuodesta 2017 alkaen.

Motivan julkaisemat tulokset elintarvikeyritysten energiansäästötoimista ovat rohkaisevia. Sopimuskauden 2017–2025 kolmen ensimmäisen vuoden aikana energiansäästötavoitteesta on jo saavutettu peräti 65 prosenttia.

 • Vuosina 2017–2019 elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman yritykset ovat toteuttaneet 345 erilaista energiansäästötoimenpidettä. Näistä 34 % toteutettiin vuonna 2019.
 • Vuonna 2019 yrityksissä säästettiin 38 GWh/a energiaa, joka on 32 % koko kolmessa vuodessa säästetystä määrästä (119 GWh/a).
 • Sopimukseen liittyneissä elintarviketeollisuuden yrityksissä energiatehokkuustoimenpiteet liittyvät useimmin lämmitykseen (21 % toimenpiteistä), ilmanvaihtojärjestelmiin (19 % toimenpiteistä) ja prosesseihin (12 % toimenpiteistä).

Energiatehokkuussopimukset nähdään ensisijaisena keinona edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Yritystoimien konkreettiset tulokset saatetaan Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön ja kansainvälisesti Euroopan komission tietoon. Sitoumus tuloksineen osoittaa päättäjille, että energiatehokkuutta voidaan toteuttaa parhaiten yritysten omaehtoisin toimin lisälainsäädännön sijaan.

Lue lisää

Materiaalitehokkuuden sitoumus

 • Sitoumusosapuolet Elintarviketeollisuusliitto ry., Päivittäistavarakauppa ry. sekä Suomen Pakkausyhdistys ry, maa- ja metsä-talousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö.
 • Mukana seitsemän elintarviketeollisuuden yritystä.
 • Päätavoitteina saavuttaa parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä materiaalitehokkuudella sekä lisätä tietoisuutta materiaalitehokkuuden parantamisesta elintarvikeketjun toimijoiden ja kuluttajien keskuudessa.
 • Lue lisää materiaalitehokkuuden sitoumuksesta Motivan sivuilta ja liity mukaan.

Energiatehokkuussopimus

 • Sopimusjärjestelmän taustalla Elinkeinoelämän keskusliitto EK yhdessä toimialaliittoineen, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Motiva.
 • Mukana 38 elintarviketeollisuuden yritystä.
 • Päätavoitteena on energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Lisäksi sopimukset ovat keino saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin tavoitteet.
 • ETL tarjoaa sopimukseen liittyneille yrityksille maksutonta energiatehokkuusneuvontaa yhteistyössä Motivan kanssa.
 • Lue lisää energiatehokkuussopimuksesta ja liity mukaan.

Kuva: Mostphotos

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset