Myytit ja Faktat

Haluatko kartuttaa tietoasi siitä, miten ruokaa ja juomia valmistavat yritykset toimivat? Aika ajoin ruoka- ja juomayrityksistä nousee esille erilaisia uskomuksia, jotka eivät perustu tietoon. Katso alta yleisimmät myytit ja tosiasioihin perustuvat faktat, niin tiedät enemmän.

Myytti

Ruokia ja juomia valmistavat yritykset eivät halua vähentää suolaa.

Fakta

Suolan käyttöä elintarvikkeissa on vähennetty Suomessa pikkuhiljaa useiden vuosien ajan.

Koska suolaa on jo vähennetty ja ruuan pitää maistua ihmisille, suolan vähentäminen edelleen on suuren työn takana. Suolalla on myös tärkeä tehtävä ruuassa, sillä se tasapainottaa makua ja usein myös ruuan rakennetta.

Ihmisten suolatottumukset ovat murroksessa. Osa kokee valmiit ruuat liian suolaisiksi, osa pitää niitä suolattomina. Makuasioiden kanssa tasapainotellen yritykset pyrkivät nykyistäkin pienempiin suolapitoisuuksiin. Kehitystä voi seurata esimerkiksi yritysten vastuullisuusraporteista tai erilaisista sitoumuksista.

Myytti

Ruoka- ja juomapakkausten merkintöihin ei voi luottaa.

Fakta

Ruoka- ja juomayrityksille on ensiarvoisen tärkeää, että ihmiset voivat luottaa tuotteisiin.

Pakkausmerkintöjä koskevat vaatimukset listataan EU:n elintarviketietoasetuksessa, jota yritykset noudattavat. Asetuksessa kerrotaan tarkasti, mitä pakkauksissa on ilmoitettava ja miten. Näin varmistetaan, että kuluttajat saavat oikeaa tietoa ja voivat vertailla erilaisten tuotteiden ominaisuuksia.

Luotettavat ja informatiiviset pakkausmerkinnät tukevat myös hyvinvointia edistäviä ostopäätöksiä.

Myytti

Teollisuus lisää tarkoituksella sokeria elintarvikkeisiin.

Fakta

Elintarviketeollisuus haluaa parantaa tuotteidensa sokerikoostumusta, jos se on tarkoituksenmukaista tai teknologisesti mahdollista.

Sokerin vähentäminen on ajatuksellisesti helppoa, mutta kun halutaan säilyttää ihmisten haluama hyvä maku ja ensiluokkainen rakenne, sokerin vähentäminen vaatii paljon tuotekehitystyötä ja jopa uusia innovaatioita.

Suomessa aikuisten sokerinsaanti pysyy suositusten rajoissa. Lapsilla suositeltu raja ylittyy. Sen vuoksi lasten sokerinsaantiin on tärkeää kiinnittää huomiota myös elintarviketeollisuuden tuotekehityksessä.

On hyvä muistaa, että makeita herkkuja ei tarvitse hylätä kokonaan. Jos ruokavalio on monipuolinen ja tasapainoinen, siihen voi kuulua ravitsemussuositusten mukaan myös nautintoa tuovia herkkuja, kunhan niitä ei syö joka päivä.

Myytti

Isoilla pakkauksilla ihmiset yritetään saada syömään enemmän.

Fakta

Pakkauskokoja on tarjolla moneen makuun. Useissa tuotteissa voi valita joko yhden tai kahden hengen annospakkauksen tai isommalle joukolle tarkoitetun perhepakkauksen.

Pakkauskokojen määrää ei voi kasvattaa rajattomasti, sillä kaikki vaihtoehdot eivät yksinkertaisesti mahtuisi kaupassa esille. Ennen uuden pakkauskoon tuomista markkinoille yritykset tutkivat ihmisten toiveita ja kuuntelevat kaupan näkemyksiä. Se on tärkeää, koska vähemmän suositut pakkauskoot jäävät helposti kaupan hyllyille, jolloin niistä syntyy paitsi ylimääräistä ruoka- ja pakkausjätettä myös kuluja.

Oletko huomannut, että isommissa pakkauksissa ilmoitetaan usein yhden annoksen suositeltava koko? Sen avulla voi valita itselleen sopivan annoksen. Myös pakkauksessa kerrottujen energia- ja ravintosisältötietojen avulla voi arvioida, minkä verran tuotetta voi nauttia tasapainoisessa ruokavaliossa.

Myytti

Elintarviketeollisuus lobbaa ravitsemussuosituksia.

Fakta

Ruokia ja juomia valmistavat yritykset noudattavat olemassa olevia säädöksiä, kun ne käyvät keskustelua viranomaisten kanssa.

Yrityksillä on paljon tietoa ja kokemusta siitä, miten ruokaa voidaan valmistaa Suomessa turvallisesti ja millaista ruokaa suomalaiset haluavat eri tilanteissa. Elintarviketeollisuus jakaa tätä tietoa myös ravitsemussuosituksista päättäville viranomaisille, jotta harjoitettava politiikka ja suositukset mahdollistavat ruokahuollon sekä kuluttajien haluamien ruokien ja juomien saatavuuden.

Viranomaiset tekevät lopullisen päätöksensä sen jälkeen, kun he ovat ensin punninneet eri tahojen esiin nostamia näkemyksiä. 

Myytti

Yritykset vaikuttavat ravitsemustutkimuksen tuloksiin.

Fakta

Tutkimusten toteuttajilla, kuten korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla, on selkeät kriteerit rahoittajille. Siten turvataan tieteellisen työn uskottavuus.

Yritykset noudattavat rahoittajille annettuja kriteerejä, ja yritysten rooli rahoittajana mainitaan aina avoimesti tutkimuksessa.

Tutkimustulosten uskottavuudelle ja käytettävyydelle on tärkeää, että tutkijat raportoivat tuloksistaan itse ilman ennakkoasetelmia ja että muut tutkijat ja asiantuntijat tarkastavat tutkimuksen.

On kaikkien etu, että ravitsemusta ja ravintoaineita tutkitaan laajasti. Tiedon tarve kasvaa koko ajan. Myös uudet tuoteinnovaatiot edellyttävät laaja-alaista tutkimusta. Pelkästään julkisin varoin rahoitetut tutkimukset eivät täytä tarvetta, joka tieteelliselle tutkimukselle tällä hetkellä on. Siksi on tärkeää, että myös yritykset mahdollistavat tutkimusta osallistumalla rahoitukseen.

Takaisin ylös