Blogi

Tessejä ja tsemppiviestejä

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliiton työmarkkinayksikössä, kuten varmasti monessa muussakin työpaikassa, loppuaan lähestyvä erikoinen vuosi 2020 on ollut myös erityisen työntäyteinen.

ETL:ssä se tarkoitti heti alkuvuodesta työehtosopimusneuvotteluja Meijerialan Ammattilaisten kanssa ja neuvotteluja toimihenkilöiden työehtosopimuksesta Ammattiliitto Pron kanssa. Meijerialan noin 1 200 työntekijälle syntyi sopimus tammikuussa ja noin 6 000 toimihenkilölle helmikuussa.

Ratkaisuhakuisuutta vaikeissa olosuhteissa löytyi ja neuvottelut sujuivat. Neuvottelutulosten saavuttaminen kertoo elintarvikealalla pitkään jatkuneesta hyvästä neuvottelukulttuurista.

Sitten saapui korona, joka muutti normaaliolot poikkeuksellisiksi. Jäsenyritysten neuvonta työsuhdekysymyksissä korostui ja tekemistä vaati myös määräaikaisten työlainsäädäntömuutosten nivominen elintarviketeollisuuteen.

Syksyllä ryhdyttiin ETL:n hallituksen linjauksen mukaisesti valmistautumaan varhennetusti vuoden 2021 työehtosopimusneuvotteluihin Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SELin kanssa. Sopimusten piiriin kuuluu huomattava määrä työntekijöitä, 28 000. Yhteisymmärrys saavutettiin ja ratkaisu syntyi marraskuussa.

SELin kanssa solmitussa työehtosopimuksessa sopimuskausi on lyhyt, ja palkkaratkaisun tavoitteena olikin luoda elintarvikeyrityksille ennakoitavat työmarkkinaolosuhteet, jotka auttavat selviämään koronapandemiasta koituvien haasteiden yli.

Helmikuussa 2021 voimaan tuleva palkkaratkaisu ei sisällä muutoksia työehtosopimusten sisältöön. ETL:n ja SELin välisissä työehtosopimuksissa on kuitenkin kiistatta kehittämistarpeita. Työehtosopimukset ovat monilta osin vanhentuneita, eivätkä ne vastaa 2020-luvun aina avoinna olevan yhteiskunnan, työtä ja vapaa-aikaa yhteen sovittavien työntekijöiden ja kilpailuetua joustavasta toiminnasta hakevien yritysten vaatimuksiin.

Elintarviketeollisuus on erilaisten yritysten summa. Kirjo ulottuu pienistä paikallisista yrityksistä suuriin kansainvälisiin pörssiyhtiöihin. Yritysten tarpeet työmarkkina-asioissa poikkeavat osin suurestikin toisistaan. Myös korona osui elintarvikeyrityksiin eri voimakkuudella, eikä palkanmaksuvara ole kaikille sama.

Tulevaisuuden haasteet työehtosopimuksissa ovat kuitenkin yhtäläiset: työehtosopimusten nykyaikaistaminen, paikallisen sopimisen lisääminen ja työaikakäytäntöjen joustavoittaminen.

Kiivastahtisen vuoden keskellä ETL:n työmarkkinayksikkö on hoitanut perustehtävänsä varmoin ottein. Kiitokset koko tiimille! Kiitokset myös lukuisille jäsenyrityksillemme tsempistä, jota olette lähettäneet viesteissänne kuluneen vuoden aikana.

Kirjoittaja on ETL:n työmarkkinajohtaja

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset