Avainsana: lainsäädäntö

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministriölle lausunnon luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Koska lain tarkoitus on eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja niiden suojeleminen parhaalla mahdollisella tavalla eläinten hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta ja sen nimi on ”Laki eläinten hyvinvoinnista”, lain ensimmäisen pykälän perusteluissa esitetty määritelmä ”Eläimen hyvinvoinnilla tarkoitettaisiin eläimen kokemusta […]

Itsesääntely on keino, jolla yritykset ohjaavat käytäntöjään ja pyrkivät varmistamaan toimintansa vastuullisuuden. Liiketoiminnassa ei nimittäin enää riitä, että noudattaa lakia vaan on myös toimittava eettisesti ja moraalisesti oikein. Koska yritysten itselleen määrittelemät säännöt menevät pidemmälle kuin lait velvoittavat, ne ovat oiva vaihtoehto lainsäädännölle. Itsesääntely tarjoaa nopeamman, tehokkaamman ja edullisemman väylän kuin raskas lainsäädäntökoneisto. Nämä itsesääntelyn […]

Tiedote 16.3.2017 Päivittäistavarakauppa ry Elintarviketeollisuusliitto ry Kilpailulain uudistamista selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 14.3.2017. Työryhmä ei ehdota elintarvikeketjua koskevia muutoksia kilpailulakiin. Työryhmän vuonna 2016 julkistettu väliraportti ei löytänyt sellaisia asioita elintarvikeketjun kilpailusta tai sopimussuhteista, joiden perusteella lisäsääntely olisi tarpeellista. – Paras tapa kehittää elintarvikeketjun toimintaa ja sopimuskäytäntöjä on itsesääntely, ei lainsäädännön lisääminen. Maatalouden kannattavuusongelmat eivät johdu […]