Tiedote

Itsesääntely on paras tapa kehittää elintarvikeketjun sopimuskäytäntöjä

Julkaistu:

Tiedote 16.3.2017
Päivittäistavarakauppa ry
Elintarviketeollisuusliitto ry

Kilpailulain uudistamista selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 14.3.2017. Työryhmä ei ehdota elintarvikeketjua koskevia muutoksia kilpailulakiin. Työryhmän vuonna 2016 julkistettu väliraportti ei löytänyt sellaisia asioita elintarvikeketjun kilpailusta tai sopimussuhteista, joiden perusteella lisäsääntely olisi tarpeellista.

– Paras tapa kehittää elintarvikeketjun toimintaa ja sopimuskäytäntöjä on itsesääntely, ei lainsäädännön lisääminen. Maatalouden kannattavuusongelmat eivät johdu lainsäädännöstä tai sen puutteesta. Siksi niitä ei voida ratkaista uusia lakeja säätämällä. Elintarvikeketjumme on jo nyt tiukasti säännelty, mikä osaltaan lisää haastetta vastata kansainväliseen kilpailuun, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juutinen toteaa.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta aloittaa toimintansa keväällä

Päinvastoin kuin MTK on toistuvasti väittänyt, elintarvikeketjun itsesääntelyneuvottelut ovat tuottaneet tulosta. Uudistettu kauppatapalautakunta aloittaa toimintansa tänä keväänä. Uudistuksessa on madallettu kynnystä tuoda mahdollisia epäkohtia lautakunnan käsittelyyn. Kuka tahansa elintarvikevalmistaja, kauppias tai maataloustuottaja voi rekisteröitymättä tehdä lautakuntaan kauppatapaperiaatteita koskevan lausuntopyynnön ja saada ratkaisun. Alkutuotannon elinkeinonharjoittajat voivat jatkossakin tuoda kiistakysymyksiä puolueettoman lautakunnan käsiteltäväksi, riippumatta MTK:n järjestönä tekemistä ratkaisuista.

– MTK:n poisjäänti itsesääntelyn kehittämistyöstä ei ole vähentänyt ketjun muiden osapuolten sitoutumista ja halua vapaaehtoisin toimin edistää yhteistä tavoitetta, elintarvikeketjun kilpailukyvyn parantamista. Toiminnan kehittäminen itsesääntelyn kautta on myös alkutuotannon etu. Toivotamme MTK:n edelleen tervetulleeksi mukaan itsesääntelyelimen toimintaan ja rakentamaan eteenpäin katsovaa ruokaketjua, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo.

 

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset