Avainsana: Kannattavuus

Elintarviketeollisuudella on ollut suuria haasteita kannattavuutensa kanssa tänä vuonna, eikä helpotusta hinta- ja kustannuspaineisiin ole näköpiirissä ensi vuonnakaan. Tuoreen talouskatsauksen mukaan ruokia ja juomia valmistavien yritysten kustannukset ovat nousseet kauttaaltaan keskimäärin 22 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Ruoka-alalle on tyypillistä, että kustannukset siirtyvät ketjussa hitaasti eteenpäin, mikä aiheuttaa kannattavuusvajetta elintarviketeollisuudelle ja alkutuotannolle. Teollisuus on maksanut aiempaa […]

Ruuan hinnasta on keskusteltu viime kuukausina vilkkaasti. Tutkimuslaitokset, muun muassa Pellervon taloustutkimus PTT ja Maailmanpankki, ovat tuoneet esiin ruuan kuluttajahintaan kohdistuvia poikkeuksellisia nousupaineita. Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo, että kuluttajahintojen nousun taustalla on useita tekijöitä. – Sieltä löytyvät alkutuotannon pitkäaikaiset kannattavuushaasteet ja viime vuoden vaikeat sääolot. Myös energian, pakkausmateriaalien, polttonesteiden, raaka-aineiden ja lannoitteiden hinnat ovat […]

Ukrainan sota ja pitkään jatkunut alkutuotannon kustannuskriisi raastavat yhteisvaikutuksillaan koko ruokaketjun elinvoimaisuutta ja uhkaavat vakavasti Suomen ruokaturvaa. Tällä hetkellä kovimman kustannuspaineen ruokaketjussa kantaa elintarviketeollisuus. Elintarvikeyritysten maksuvalmius on laskenut kriittisesti, sillä sota heikentää raaka-aineiden, energian ja pakkausmateriaalien saatavuutta sekä kasvattaa kustannuksia entisestään. Lisäksi elintarviketeollisuus on matalan kannattavuuden ala, joka kärsii edelleen pandemian aiheuttamista taloudellisista iskuista. Julkisuudessa […]

Ratkaisun avaimia kannattavuuskriisin helpottamiseksi on etsittävä markkinalähtöisesti ja sopimusvapautta kunnioittaen. Ruokaketjun edustajat alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta ja päivittäistavarakaupasta ovat päättäneet yhdessä elintarvikemarkkinavaltuutetun kanssa teettää selvityksen, jolla haetaan ratkaisun avaimia alkutuotannon kannattavuuskriisin helpottamiseen. Tarkastelun kohteena ovat koko ruokaketjun sopimussuhteet, kustannukset, hinnat ja tuotanto sekä ketjun kyky reagoida lyhyen aikavälin markkinamuutoksiin. Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä on tyytyväinen, että selvitys […]

Vuoropuhelun jatkaminen ja pitkäjänteisten ratkaisujen löytäminen olennaista ruuantuotannon kannattavuuskriisin ratkaisemiseksi. Ruokaketjun edustajat alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta ja päivittäistavarakaupasta ovat etsineet yhdessä elintarvikemarkkinavaltuutetun kanssa ratkaisuja kannattavuuskriisiin, joka johtuu ruoka-alan panostuotteiden huomattavasti kohonneista kustannuksista ja viime kesän vaikeista sääoloista. Elintarviketeollisuusliitto jakaa huolen ruokaketjun heikentyneistä toimintaedellytyksistä, kannattavuudesta ja kilpailukyvystä. Alkutuotannossa kustannukset ovat nousseet erityisen voimakkaasti eikä elintarviketeollisuuskaan ole välttynyt kustannusten […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuus tyytyväinen ruokaketjun sopimusten tarkasteluun kokonaisvaltaisesti
  • Tags: ,

Pandemian jälkeinen hintapiikki elintarvikkeiden raaka-aineissa ja tuotantopanoksissa sekä epävarmuus mahdollisista uusista rajoituksista vaikuttavat elintarvikealan näkymiin huolestuttavan paljon. Toivoa loppuvuoteen luovat kuitenkin matkailun ja ravintolapalvelujen elpyminen sekä kuluttajien myönteiset odotukset omaa taloutta kohtaan. Talouden suhdanne on jatkunut syksyn aikana Suomessa myönteisenä, mutta elintarviketeollisuus ei ole vielä päässyt kiinni pandemian jälkeiseen kasvuun. Lähestyvästä joulusesongista huolimatta ruokia ja […]

EK:n tuoreen Suhdannebarometrin mukaan elintarvikeyritysten näkymissä lähikuukausille ei ole juuri tapahtunut muutosta loppuvuoteen 2018 verrattuna. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan lähes normaaliksi, joskin tilauskanta oli tammikuussa hieman keskimääräistä heikommalla tasolla. Myös vientiodotuksissa näkyy alavirettä. Yritykset odottavat tuotannon kääntyvän varovaiseen kasvuun kevättalven aikana. Työvoiman määrän arvioidaan laskevan loivasti. – Nyt tarvitaan yritysten myönteistä uskoa liiketoimintaan, jotta elintarvike- ja […]

Yritysten mukaan myynti vientimarkkinoille on kannattavampaa kuin kotimaahan. Kuluttajien vahva luottamus suomalaisiin elintarvikkeisiin luo uskoa tulevaisuuteen. Elintarviketeollisuusliitto tiedusteli jäsenyrityksiltään kannattavuuden ja myynnin kehittymisestä tänä vuonna sekä odotuksista vuodelle 2018. Tulosten mukaan kannattavuus näyttäisi olevan paranemassa. Vaikka liikevaihdossa on laskua, jalostusarvo ja rahoituksellinen vahvuus ovat kasvussa. Valtaosa yrityksistä odottaa myönteisen kehityksen jatkuvan ensi vuonna. Myönteiset odotukset […]