Artikkeli

ETL selvitti: Kannattavuus paranemassa elintarvikeyrityksissä

Kuva: Shutterstock

Julkaistu:

Kuva: Shutterstock

Yritysten mukaan myynti vientimarkkinoille on kannattavampaa kuin kotimaahan. Kuluttajien vahva luottamus suomalaisiin elintarvikkeisiin luo uskoa tulevaisuuteen.

Elintarviketeollisuusliitto tiedusteli jäsenyrityksiltään kannattavuuden ja myynnin kehittymisestä tänä vuonna sekä odotuksista vuodelle 2018.

Tulosten mukaan kannattavuus näyttäisi olevan paranemassa. Vaikka liikevaihdossa on laskua, jalostusarvo ja rahoituksellinen vahvuus ovat kasvussa. Valtaosa yrityksistä odottaa myönteisen kehityksen jatkuvan ensi vuonna.

Myönteiset odotukset ensi vuodelle

Parantunut kannattavuus ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti yritysten kesken.

– Alalla on hyvin pärjääviä yrityksiä, jotka menestyvät taitavan strategian ansiosta tai toimimalla yksinkertaisesti sellaisilla markkinoilla, joilla on vahvaa luontaista kysyntää ja kasvua, ETL:n johtaja Heli Tammivuori kommentoi.

– Toisaalta on myös yrityksiä, joiden tilanne on tukalampi ja pärjääminen työläämpää. Raaka-aineet saattavat muodostaa tällaisten yritysten kuluista ison osan ja kun maailmanmarkkinahinnat nousevat, kulurakenne muuttuu entistä raskaammaksi.

Kannattavuus kärsii, kun raaka-aineiden hintoja ei pystytä purkamaan kaupan myyntihintoihin eikä yrityksen kulurakenne sopeudu tilanteeseen riittävän nopeasti.

Vastaajayrityksistä 40 prosenttia arvioi operatiivisen kannattavuutensa tänä vuonna paranevan, 30 prosenttia säilyvän ennallaan ja 30 prosenttia heikkenevän. Kannattavuutta parantaneilla yrityksillä myös myynti kehittyi myönteisesti.

Vuosi 2018 nähdään myönteisessä valossa. Yli kolme neljäsosaa vastaajista odotti operatiivisen kannattavuutensa paranevan tai säilyvän ennallaan.

Kova hintakisa väsyttää

Vienti näyttää olevan elintarvikeyrityksille kannattavampaa kuin myynti kotimaan markkinoille. Vaikka myynti kehittyy kotimaassakin, sen kannattavuus on kyselyn perusteella huonompaa kuin viennissä.

Vastaajista 83 prosenttia arvioi vientiliikevaihdon kasvavan tai säilyvän ennallaan tänä vuonna. Paranemista nähtiin myös vuonna 2018.

Heli Tammivuori sanoo, että vastauksista paistaa yritysten lievä väsymys elintarvikekaupan erittäin kovaan hintakilpailuun. Osa yrityksistä kokee kovan hintakilpailun jämäyttävän markkinoita kotimaassa.

– Mielenkiintoinen oli kyselyn tulos, jonka mukaan pohjoismaisille markkinoille on helpompi päästä uutuuksilla ja rakentaa myymäläpeittoa kuin kotimaahan.

– Vaikka hintakisa kaventaa yritysten liikkumatilaa, uusia innovaatioita tuodaan markkinoille ja valikoimia kehitetään, Heli Tammivuori sanoo.

Yritysten mahdollisuudet vastata koventuneeseen kilpailuun vaihtelevat myös samoilla markkinoilla toimivien yritysten kesken. Olennaista on, että tuotteet saadaan erottumaan toisistaan kuluttajia kiinnostavalla tavalla.

– Yritykset kaipaavat puolueetonta tahoa, joka mittaisi markkinaosuuksia ja kuluttajan käyttäytymistä. Nyt kukaan ei tiedä, mitä Suomi oikeasti syö, Tammivuori kommentoi.

Tuotteissa, joissa raaka-aineen osuus on suurin kustannustekijä, hintoja pitäisi voida yritysten mielestä tarkistaa tiheämmin. Yritykset myös joutuvat antamaan kaupalle valikoimajaksojen ehdotukset ja hinnat useita kuukausia ennen kuin tuote on kuluttajan ostettavissa kaupassa.

Hyvään vauhtiin päässyt talouskasvu ja kuluttajien luottamus suomalaisiin tuotteisiin luovat tulevaisuudenuskoa elintarvikeyrityksiin. Yritykset haluavat kasvaa, kehittyä ja menestyä. Kyselyssä ne arvioivat myyntinsä kasvavan vuonna 2018.

Kyselyn tiedot kerättiin lokakuun lopulla. Tiedustelu lähetettiin 250 yritykselle, joista 50 vastasi. Vastaajista 80 prosenttia oli pk-yrityksiä.

Tutustu tarkemmin kannattavuuskyselyn tuloksiin (pdf)

 

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset