Avainsana: ilmastonmuutos

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi ilmastolaiksi. Esityksen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista. Elintarviketeollisuusliitto toteaa, että lähinnä viranomaistoimintaa ohjaavana ilmastolain vaikutukset elinkeinolle ovat epäsuoria. Lain päivittäminen eräin kohdin on kuitenkin tarpeen jo tavoitelukujen muuttumisen takia, ja myös lain laajentaminen mm. välitavoitteiden asettamiseen, sekä tehokkaampaan suunnitteluun ja seurantaan ovat paikallaan. […]

Tiekarttaan kerättyjen yritystoimien lisäksi tarvitaan avointa tiedonjakoa, elintarvikeketjun yhteistyötä sekä ennustettavaa ja vakaata toimintaympäristöä, jotta elintarviketeollisuuden vähähiilisyyden tavoitteet saavutetaan. Tänään julkaistun elintarviketeollisuuden vähähiilisyyden tiekartan taustalla on tavoite hiilineutraalista Suomesta. Elintarviketeollisuuden tiekartan tavoite on vähentää alan entuudestaan maltillisia ilmastopäästöjä 75 % liikevaihtoon suhteutettuna vuoteen 2035 mennessä. Huomioitavaa on, että suurin osa elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista syntyy valmistavan teollisuuden ulkopuolella […]

Elintarviketeollisuus osallistuu Suomen hallituksen hiilineutraaliustavoitteeseen kokoamalla oman tiekarttansa vähähiilisyyteen. Työtä esittelee tänään työ- ja elinkeinoministeriön Toimialojen tiekartat valmistuvat – tulokset ja jatkotyö -webinaarissa Elintarviketeollisuusliiton johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Vainikainen. Projektissa selvitettiin elintarvikkeiden tuotannossa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää ja lähteitä sekä keinoja vähentää toiminnan aiheuttamaa ilmastokuormitusta. − Tiekartan kokoaminen on tärkeä osa alan vastuullisuustoimintaa. Tehty työ on erinomainen […]

Elintarviketeollisuudessa tehdään jatkuvasti toimia vähähiilisyyden edistämiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yksi keinosta on koostaa nykytilannetta kartoittava ja tulevaisuuden tavoitteita ja keinoja määrittävä tiekartta. Toimialakohtaisia vähähiilisyyden tiekarttoja on koottu aiemmin myös muissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Suomessa elintarviketeollisuus on aloittanut oman tiekarttansa kokoamisen loppusyksystä 2019. Tiekartan koostaminen on monivaiheinen prosessi, jota vetämässä on Elintarviketeollisuusliiton ympäristötoimikunnan jäsenistä […]

Ilmastonmuutos on vähintäänkin tämän vuosisadan suurimpia haasteita ihmiskunnalle. Aiheesta on liikkeellä paljon tietoa mediankin kautta. Välillä isot ja pienet asiat menevät sekaisin. Suomessa erityispiirteenä on ollut ruokavalion ja metsäsektorin nostaminen keskiöön. Ilmastoteema on tuottanut uutta vettä myllyyn eläinperäisen maatalouden tai Suomen taloudelle tärkeän metsäsektorin kyseenalaistajille. Asioiden mittasuhteiden arviointi onkin tärkeää, jotta keskusteluun saadaan selkärankaa. * […]

  • Posted in Blogi
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Puheenvuoro: Viileitä järkiratkaisuja ilmastokysymyksiin
  • Tags: ,

Elintarviketeollisuusliitto muistuttaa hallitusohjelmaneuvottelijoita kilpailukykyisten, kasvuun kannustavien olosuhteiden turvaamisesta kotimaiselle ruuantuotannolle. Elintarvikealan kilpailukyky vahvistuu, kun tuotteille ei aseteta valmisteveroja. Ruokiin ja juomiin kohdistuvat valmisteverot haittaavat yritysten mahdollisuuksia kilpailla keskittyneillä kotimarkkinoilla. Samalla ne vaikeuttavat suomalaisten elintarvikkeiden vientiponnisteluja. Tutkimusten mukaan valmisteverojen kulutusta ohjaava vaikutus on kyseenalainen. – Meillä ei ole varaa uusiin säädöksiin ja veropäätöksiin, jotka heikentävät elintarvikeyritysten […]

Elintarvikkeiden tuotannon ja kulutuksen ilmastopäästöt sekä keinot päästöjen vähentämiseksi puhuttavat nyt suomalaisia. Eduskuntavaalien lähestyessä elintarvikeketjuun kohdistuu ennenäkemättömiä paineita vähentää ruokien ja juomien aiheuttamaa ilmastokuormaa. Erilaisia ehdotuksia on tarjolla kuin perunoita torilla! Ja kuten aina ruuasta puhuttaessa ihmisillä on myös omia vahvoja mielipiteitä ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että lihan tuottaminen ja kuluttaminen olisivat nyt […]

Elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja pakkausalan yhdessä kolmen ministeriön kanssa allekirjoittama materiaalitehokkuuden sitoumus tähtää ympäristövaikutusten vähentämiseen ruuan valmistuksessa, jakelussa ja kulutuksessa. Sitoumus on laatuaan ensimmäinen Suomessa ja sen toivotaan näyttävän esimerkkiä muille toimialoille. Kyseessä on elintarvikealalle suunnattu toimintamalli, jolla tehdään näkyväksi ja ymmärrettäväksi yritysten arvokasta työtä materiaalitehokkuuden edistämisen ja ilmastonmuutoksen torjumisen eteen. Sitoumuksen ydin muodostuu mukaan liittyvien […]