Artikkeli

ETL valmistelee alan tiekarttaa vähähiilisyyteen

Julkaistu:

Elintarviketeollisuudessa tehdään jatkuvasti toimia vähähiilisyyden edistämiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yksi keinosta on koostaa nykytilannetta kartoittava ja tulevaisuuden tavoitteita ja keinoja määrittävä tiekartta.

Toimialakohtaisia vähähiilisyyden tiekarttoja on koottu aiemmin myös muissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Suomessa elintarviketeollisuus on aloittanut oman tiekarttansa kokoamisen loppusyksystä 2019.

Tiekartan koostaminen on monivaiheinen prosessi, jota vetämässä on Elintarviketeollisuusliiton ympäristötoimikunnan jäsenistä koottu ohjausryhmä.

– Tiekartan tekeminen lisää ymmärrystä ja tietoa mahdollisuuksista vähentää elintarviketeollisuuden ilmastovaikutuksia. Tarkoituksenamme on luoda kunnianhimoinen, mutta toteutettavissa oleva tiekartta, ETL:n johtava asiantuntija Anna Vainikainen kertoo.

Tiekarttoja hyödynnetään toimialakohtaisen ilmastotyön lisäksi Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelussa. Lisäksi ne sisällytetään hallituksen kansainvälisen kasvun ohjelmaan.

Tiekartta voi auttaa löytämään uusia toimintatapoja

Vaikka tiekarttatyötä tehdään toimialakohtaisesti, kokoaa ETL omaa tiekarttaansa yhteistyössä muiden elintarvikeketjun toimijoiden kanssa. Näin saadaan parempi kuva siitä, minkälaisia mahdollisuuksia elintarvikkeiden valmistuksesta ja jakelusta aiheutuvien ilmastovaikutuksien pienentämiseen on.

– Selvitämme ensimmäiseksi elintarviketeollisuuden toimijoiden kasvihuonekaasupäästöjen sekä muun ilmastokuormituksen nykytilaa. Tämän pohjalta teemme suunnitelmat ja tavoitteet ilmastopäästöjen vähentämiseksi, Anna Vainikainen kommentoi.

Projekti on tarkoitus saada valmiiksi kesään 2020 mennessä, jolloin työ- ja elinkeinoministeriö julkistaa toimialajärjestöjen valmiit tiekartat.

– Tiekartasta on hyötyä myös yrityksille, sillä se voi auttaa löytämään uusia tapoja toimia ilmasto- ja ympäristöystävällisemmin. Tiekartta on myös hyvä mahdollisuus viestiä poliittisista ja lainsäädännöllisistä tarpeista, joihin muun yhteiskunnan tulee vastata elintarvikealan tavoitteiden toteutumiseksi, Vainikainen summaa.

Kuva: 123rf.com

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset