Tiedote

Elintarviketeollisuuden tiekartta viitoittaa alan tietä kohti vähähiilisyyttä

Julkaistu:

Tiekarttaan kerättyjen yritystoimien lisäksi tarvitaan avointa tiedonjakoa, elintarvikeketjun yhteistyötä sekä ennustettavaa ja vakaata toimintaympäristöä, jotta elintarviketeollisuuden vähähiilisyyden tavoitteet saavutetaan.

Tänään julkaistun elintarviketeollisuuden vähähiilisyyden tiekartan taustalla on tavoite hiilineutraalista Suomesta. Elintarviketeollisuuden tiekartan tavoite on vähentää alan entuudestaan maltillisia ilmastopäästöjä 75 % liikevaihtoon suhteutettuna vuoteen 2035 mennessä. Huomioitavaa on, että suurin osa elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista syntyy valmistavan teollisuuden ulkopuolella esimerkiksi alkutuotannossa ja pakkausteollisuudessa.

− Elintarviketeollisuusyritysten tekemä työ on erinomainen esimerkki innovatiivisista ympäristö- ja ilmastotoimista. On ollut hienoa huomata, kuinka paljon tiekarttatyö on kiinnostanut jäsenyrityksiämme ja kuinka siihen on oltu valmiita sitoutumaan, toimitusjohtaja Pia Pohja Elintarviketeollisuusliitosta sanoo.

Osana tiekarttatyötä tunnistettiin erilaisia konkreettisia toimenpiteitä, joilla vähähiilisempi ruuantuotanto elintarvikeketjussa saadaan toteutettua.

– Useat tunnistetuista tavoista vähentää ilmastopäästöjä ovat jo monessa elintarvikeyrityksessä käytössä. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että jo tunnistetut keinot otetaan alalla entistä laajemmin käyttöön. Toisaalta merkittävää on myös jatkaa aivan uusien keinojen tunnistamista ja niiden käyttöönoton edistämistä, johtava asiantuntija Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitosta kertoo.

Yritysten omien toimien lisäksi avainasemassa ovat yhteiskunnan ja sidosryhmien keinot tukea alaa kohti kestävämpiä ilmastoratkaisuja. Vähäpäästöisen energian saatavuuden ja käyttöönoton varmistamisella, tieteellisiin faktoihin perustuvien yhteisten laskentamenetelmien kehittämisellä sekä eri toimijoiden välisellä tiiviillä yhteistyöllä päästään kohti koko elintarvikeketjun hiilineutraalisuutta.

Vähähiilisemmän elintarvikeketjun toteutumiseksi on tärkeää, että valtionhallinto turvaa osaltaan alan yrityksille ennustettavan ja kilpailukykyisen toimintaympäristön. Tämä puolestaan mahdollistaa yritysten tarvitsemat investoinnit vähähiilisyyteen.

– Nyt tarvitaan yhtenäistä, kannustavaa ja mahdollistavaa veropolitiikka, lainsäädäntöä sekä investointitukia. Näin suomalainen elintarviketuotanto voidaan toteuttaa tulevaisuudessa entistäkin vastuullisemmin sekä parantaa kansainvälistä kilpailukykyä, toimitusjohtaja Pia Pohja toteaa.

Tutustu vähähiilisyyden tiekarttaan Elintarviketeollisuusliiton verkkosivuilla.

 

Kuva: Mostphotos

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset