Selvitykset ja raportit

Elintarviketeollisuuden TKI-tiekartta

ETL:n yhdessä jäsenyritystensä ja VTT:n kanssa työstämä tiekartta listaa TKI-toiminnan pullonkaulat ja keinot niiden ratkaisemiseksi. Pitkäjänteiset investoinnit t&k:hon mahdollistavat ruoka-alan kasvupotentiaalin hyödyntämisen koko laajuudessaan.

Tiekarttaan tästä

Selvitys elintarvikealan koulutuksesta

ETL:n teettämä selvitys elintarvikealan koulutuksen palvelukyvystä kokoaa tietoa siitä, miten alan koulutus vastaa elintarvikeyritysten tarpeisiin ja millaista osaamista alalla tulevaisuudessa tarvitaan.

Raporttiin tästä

Elintarviketeol­lisuuden biodiversiteet­tiselvitys

Elintarviketeollisuuden tuore biodiversiteettiselvitys kokoaa alan keskeisimmät luontovaikutukset ja keinot vaikutusten vähentämiseksi. Selvityksessä on myös konkreettisia ohjeita yrityksille oman luontotyön aloittamiseksi.

Tutustu selvitykseen

Elintarviketeol­lisuuden tiekartta vähähiili­syyteen

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja sen vaikutusten hillitseminen on keskeinen osa elintarviketeollisuuden vastuullisuustyötä. Elintarvikealan tiekarttatyössä selvitettiin keinoja, joilla elintarviketeollisuuden yritykset voivat toimia entistä vähähiilisemmin ja ilmastoystävällisemmin.

Tutustu tiekarttaan

Elintarviketeollisuuden tutkimusstrategia 2018-2025

Elintarviketeollisuuden tutkimusstrategia linjaa, kuinka tutkimuksella ja tutkimusyhteistyöllä tuetaan elintarviketeollisuuden kasvumahdollisuuksia ja kannattavuutta globaalissa toimintaympäristössä ja luodaan edellytyksiä entistä kestävämmälle ruuan tuotannolle Suomessa.

Lue lisää