Tiedote

Hallitusohjelmassa huolehdittava kotimaisen ruuantuotannon kilpailukyvystä

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto muistuttaa hallitusohjelmaneuvottelijoita kilpailukykyisten, kasvuun kannustavien olosuhteiden turvaamisesta kotimaiselle ruuantuotannolle.

Elintarvikealan kilpailukyky vahvistuu, kun tuotteille ei aseteta valmisteveroja. Ruokiin ja juomiin kohdistuvat valmisteverot haittaavat yritysten mahdollisuuksia kilpailla keskittyneillä kotimarkkinoilla. Samalla ne vaikeuttavat suomalaisten elintarvikkeiden vientiponnisteluja. Tutkimusten mukaan valmisteverojen kulutusta ohjaava vaikutus on kyseenalainen.

– Meillä ei ole varaa uusiin säädöksiin ja veropäätöksiin, jotka heikentävät elintarvikeyritysten mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä kotimaassa ja vientimarkkinoilla, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo.

Verotuksen pitää olla tasapuolista, läpinäkyvää ja ennakoitavaa. Verotuksella ei saa vääristää kilpailua kotimarkkinoilla eikä heikentää suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisesti.

– Jos veroja korotetaan Suomessa mutta ei muualla, kauppareissulta tarttuu mukaan todennäköisesti halvempi, ulkomainen tuontituote, Pia Pohja konkretisoi.

Tullinimikkeisiin perustuvat, Suomessa tällä hetkellä kannettavat virvoitusjuomavero ja juomapakkausvero on poistettava.

Kilpailun parantaminen on avainasia Suomen keskittyneillä elintarvikemarkkinoilla. Yli kymmeneen vuoteen meillä ei ole ollut saatavilla tarkoituksenmukaista tietoa kuluttajien ostokäyttäytymisestä. Keinoja avoimen kuluttajatiedon tarjoamiseen kilpailulainsäädäntöä kunnioittaen on kuitenkin olemassa.

– Suomeen tarvitaan pikaisesti mekanismi, joka tuottaa puolueetonta tietoa elintarvikkeiden ostamisesta. Avoin tieto parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia, lisää ennustettavuutta ja rohkaisee investointeihin. Tieto kuluttajien osto- ja makutottumuksista on tärkeä työväline myös neuvotteluissa kaupan ja elintarviketeollisuuden kesken, Pia Pohja perustelee.

Kotimaiset elintarvikeyritykset ovat vastuullisen liiketoiminnan etujoukoissa. Ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa vain laajalla yhteistyöllä, niin kotimaassa kuin globaalisti. Vastuullisuus vahvistuu nopeimmin vapaasta tahdosta.

Sääntely asemesta ilmastonmuutoksen hidastamiseen tarvitaan lisää yritysten vahvoja vastuullisia toimia ruokahävikin vähentämisessä, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisessa, sivuvirtojen hyödyntämisessä ja kierrätyksen lisäämisessä.

– Vain menestyvät yritykset voivat työllistää, panostaa vientiin ja tuottaa lisäarvoa kansantalouteen, Pia Pohja kiteyttää.

 

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset