Lausunto

Lausunto esityksestä ilmastolaiksi

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi ilmastolaiksi. Esityksen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Elintarviketeollisuusliitto toteaa, että lähinnä viranomaistoimintaa ohjaavana ilmastolain vaikutukset elinkeinolle ovat epäsuoria. Lain päivittäminen eräin kohdin on kuitenkin tarpeen jo tavoitelukujen muuttumisen takia, ja myös lain laajentaminen mm. välitavoitteiden asettamiseen, sekä tehokkaampaan suunnitteluun ja seurantaan ovat paikallaan. Ne osaltaan varmistavat sovittujen tavoitteiden saavuttamista, joihin elinkeinoelämäkin on sitoutunut. Samalla se parantaa toimintaympäristön ennakoitavuutta myös elintarviketeollisuuden toimijoiden taholla.

ETL kuitenkin painottaa, että kansallisten varsinkin lyhyen aikavälin välitavoitteiden sekä ohjaavien toimien tulee olla mahdollisimman joustavia ja huomioida mm. teollisuuden investointisykli ja toimialojen eroavuudet.

ETL:n mukaan ilmastolain yksi tärkeä tehtävä on selkeyttää tilannetta kaikilla tasoilla. Se ei myöskään saa tarpeettomasti jäykistää mahdollisuuksia erilaisiin tavoin toteuttaa ilmastotoimia, jolloin lopputulos voisi olla tavoitteen vastainen.

Lue koko lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset