01.06.2022

Lausunto kaupan alan tulevaisuusselonteon luonnoksesta

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon kaupan alan selonteon luonnoksesta.

ETL kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä hyvin johdetusta ja asiantuntevasta selonteon laatimistyöstä. Luonnoksessa on kattavasti kuvattu kaupan toimialan tulevaisuus sekä sen mahdollisuudet ja uhat. ETL pitää tärkeänä ymmärtää, että selonteossa mainitut muutosajurit ovat myös elintarviketeollisuuden muutosvoimia. Päivittäistavarakaupan tulevaisuutta ei voi tarkastella irrallisena elintarvikeketjusta. Erityisesti digitaalisuus, kilpailu sekä kuluttajakäyttäytymiseen liittyvät muutokset vaikuttavat aina myös elintarviketeollisuuden ja koko ruoka-alan kilpailukykyyn.

ETL jakaa näkemyksen siitä, että päivittäistavarakauppa on poikkeuksellisen keskittynyttä Suomessa, eikä tilanteeseen ole odotettavissa muutosta lähivuosina. Tilanteessa on entistä tärkeämpää, että valtiovalta pitää huolen siitä, että vertikaalinen integraatio kaupan alalla ei syvene. Toiseksi valtion on erittäin oleellista huolehtia, että kilpailu elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan yritysten välillä, erityisesti private label –tuotteiden osalta, on neutraalia ja kuluttajan edun mukaista.

Lausunto on annettu lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää