01.09.2021

Lausunto valtioneuvoston ehdotuksiin jätealan asetuksiksi

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut ympäristöministeriölle lausunnon liittyen valtioneuvoston ehdotuksiin jäteasetukseksi sekä pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi. Jäteasetuksen muutostarpeet johtuvat jätedirektiivin ja jätelain muutoksista.

Ehdotettujen asetusten tavoitteena on osana EU:n jätesäädöspaketin kansallista täytäntöönpanoa ja siihen liittyvää jätelainsäädännön uudistusta vahvistaa kiertotaloutta Suomessa sekä tehostaa jätehierarkian noudattamista ja lisätä materiaalien resurssitehokasta käyttöä sekä kierrätystä.

Jäteasetukseen ETL esittää muutamia huomioita ja täydennyksiä erityisesti elintarvikejätteiden ja elintarvikealan toimijoiden tehtäviin liittyen. ETL muistuttaa myös lausunnossaan, että elintarvikejätteen määritelmä sekä siihen liittyvät tulkinnat ja arviointimenetelmien kehitys ovat edelleen kesken.

ETL:n mukaan valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä muodostaa yhdessä jäteasetuksen sekä uudistetun jätelain kanssa johdonmukaisuuden kokonaisuuden. Pakkauksia ja pakkausjätettä koskevaan asetusluonnokseen vaaditaan kuitenkin muutamia tarkennuksia, jotta turvataan pakkausten tuottajavastuun tehokas toteuttaminen yritysten tasapuolinen kohtelu huomioiden.

Lausunto on annettu lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää