06.10.2015

Makeisten ja jäätelön vero jää historiaan

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 29.9.2015 poistaa makeis- ja jäätelöveron vuoden 2017 alusta lähtien. Yritysten toimintaa vaikeuttavan veron poistaminen on elintarviketeollisuudelle tervetullut uutinen. Tärkeää olisi päästä eroon myös juoma-alan toimintaa vaikeuttavasta virvoitusjuomaverosta.

Taustaa

Laki makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaverosta tuli voimaan vuonna 2011. ETL tarttui toimeen, koska laki kohtelee yrityksiä epätasapuolisesti ja siitä koituvat haitat ovat alalle kohtuuttomat. Kantelu Suomen makeis- jäätelö- ja virvoitusjuomaverosta tehtiin komissiolle vuonna 2013. Kantelun kulmakivenä oli diskriminoiva tullitariffi, jonka perusteella verotettavat tuoteryhmät valikoituvat epäloogisesti ja vääristävät kilpailua. Komissiossa veroa pidettiin EU:n sääntöjen vastaisena.

Miksi ETL halusi poistaa makeisveron?

Makeisvero hankaloittaa elintarvikeyritysten toimintaa monilla tavoilla. Se nostaa verotuksen kohteena olevien tuotteiden hintoja ja laskee niiden myyntivolyymeja. Kannattavuuden heikkeneminen voi johtaa yrityksissä irtisanomisiin. Lisäksi vero luo turhaa hallinnollista työtä, joka voitaisiin korvata yrityksissä tuottavalla työllä.

Ruokien ja juomien valmisteverotuksella on useita kansantaloudellisia haittoja. Se näivettää kotimaista valmistusta ja työllisyyttä, vähentää investointeja, heikentää vientikilpailukykyä ja lisää tuontia. Lisäksi se vääristää kilpailua ja muodostaa veron ulkopuolelle jääville tuotteille kielletyn valtion tuen. Veron aiheuttamat tappiot elintarvikeketjulle ovat paljon suuremmat kuin valtion saama verohyöty. Pahimmassa tapauksessa verotettujen tuotteiden valmistus loppuu Suomessa kokonaan.

Vaikuttaako veron poistaminen terveyteen?

Makeisveroa ei voi perustella terveysvaikutuksilla, koska yksittäisiä elintarvikeryhmiä ei voi yhdistää lihavuuden yleistymiseen. Nykyinen malli verottaa myös tuotteita, joissa ei ole sokeria tai joissa on luontaista sokeria, kuten kivennäisvedet ja täysmehut. Myös terveysväitehyväksynnän saanut Xylitol lukeutuu makeisverotuksen kohteisiin. Kilpailun tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden turvaaminen on siis tärkeämpää kuin terveysvaikutukset, joille ei ole selkeitä perusteluja.

Myös virvoitusjuomaverosta tulee päästä eroon

Liitossa ollaan tyytyväisiä päätökseen poistaa makeisten ja jäätelöiden valmistevero. Myös alun perin vuonna 1940 asetetusta virvoitusjuomaverosta on luovuttava, koska vero vääristää kilpailua myös mehujen ja virvoitusjuomien markkinoilla. Nykyisen virvoitusjuomaveron piirissä ovat sokeroitujen ja sokerittomien virvoitusjuomien ja kivennäisvesien lisäksi myös muun muassa mehutiivisteet, marjamehut ja mehukeitot.

ETL:n tavoitteena on, että kaikki ruokien ja juomien valmisteverot poistetaan. Arvonlisävero on ainoa toimiva tapa verottaa elintarvikkeita, ja sen pitää pysyä niin alhaisena kuin mahdollista.

Artikkeli on julkaistu ETL:n Uutiskattauksessa 3/2015 

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Uutiskattaus

ETL:n sidosryhmäjulkaisu Uutiskattaus kokoaa elintarviketeollisuuden kuulumiset muutaman kerran vuodessa.