Artikkeli

Yhteistyö ja vastuullisuus tulevaisuuden elintarviketeollisuuden keskiössä

Julkaistu:

Elintarvikeala on voimakkaassa murroksessa. Se kehittyy ja kasvaa innostavaa tahtia, mutta samaan aikaan globaali ruoantuotanto on äärimmäisten haasteiden edessä. Uusia ratkaisuja on löydettävä. Nämä teemat olivat pinnalla vuoden 2018 Elintarvikepäivän rinnakkaisohjelmassa ”Ruoka-alasta toimialojen sulatusuuni”, jossa eri alojen ammattilaiset suuntasivat katseensa tulevaisuuden elintarviketeollisuuteen.

Avauspuheenvuorossa Anu Kaukovirta-Norja Valiolta esitteli elintarviketeollisuuden uutta tutkimusstrategiaa, jossa korostuvat erityisesti yhteistyö ja vastuullisuus. Tutkimuksen painopistealueet ovat resurssitehokas pohjoinen ruoantuotanto, digiajan kuluttajan ruokapalvelut, innovatiiviset tuotantoteknologiat sekä tutkitusti hyvinvointia edistävä ruoka. Näitä teemoja käsiteltiin useista näkökulmista myös päivän muissa puheenvuoroissa. Nykyajan elintarvikeala haastaa tutkimustarpeillaan mukaan jokaisen toimijan edistäen toimiala- ja tutkimusrajojen ylittävää yhteistyötä ja rakentaen erilaisia yhteistyöfoorumeita.

Kumppanuuksista lisäarvoa ja uusia ratkaisuja

UPM-Kymmene Oyj:n Esa Laurinsillan mukaan kumppanuudet lisäävät paitsi arvoa myös joustavuutta. Uuden liiketoiminnan kehittäminen biotalouden ja kiertotalouden alueelle edellyttää kuitenkin tiiviimpää yhteistyötä niin yritysten, tutkimuslaitosten kuin eri toimialojenkin kesken. Megatrendit luovat biokiertotaloudelle rajattomia mahdollisuuksia, mikäli niihin osataan vastata innovatiivisesti. Kuluttajat ja yritykset ovat yhä ympäristötietoisempia ja vaativat vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä. Kestävät ja turvalliset ratkaisut ovat tätä päivää.

Pohjoisen olosuhteita hyödyntävä raaka-ainetuotanto nousi esiin Kirsi Mikkosen (Helsingin yliopisto) puheenvuorossa, jossa hän väläytteli mahdollisuutta hyödyntää puita elintarviketeollisuudessa. Puiden hemiselluloosa eli ”kuusikumi” on tehokas monitoiminnallinen raaka-aine, joka voisi tarjota korvaavan kotimaisen vaihtoehdon esimerkiksi arabikumille, jota tuodaan ulkomailta. Ennen kuin ainesosaa voidaan kuitenkaan käyttää ruoassa, on sen turvallisuus varmistettava lainsäädännön mukaisesti.

Welmu International Oy:n Jaakko Kamisen mukaan ympäristöä uhkaavat ihmislähtöiset ongelmat, joihin ei ole yhtä ratkaisua. Maailman pelastaminen täytyykin tuotteistaa ja myydä kuluttajille: kuluttajien luoma kysyntä paitsi luo myös ratkaisee globaaleja ongelmia. Kuluttajilla on perimmäinen valta tuoda uusia innovaatioita markkinoille, ajaa markkinajohtajat pois kauppojen hyllyiltä sekä muuttaa yritysten ja kokonaisten arvoketjujen toimintamalleja. Kulutuksen lisääntyessä tarvitaan uusia materiaaleja ja ratkaisuja. Nämä ratkaisut ja missio tulee tehdä kuluttajille näkyväksi, jotta ongelmakohtia pystytään konkreettisesti muuttamaan.

Teknologia yhä vahvemmin osaksi elintarvikealaa

Terveysteknologia ry:n Saara Hassinen pohti yhteystyön merkitystä terveysteknologian ja elintarvikekehityksen näkökulmasta. Hassisen mukaan meidän pitäisi pystyä ratkomaan isompia ongelmia kuin mitä tällä hetkellä ratkomme, mutta siihen tarvitaan yhteistyötä. Sen kautta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja kohti terveempää kansaa. Terveysteknologia näkyy jo nyt elintarvikealalla vahvasti, mutta painopisteen siirtyessä hoidosta ennaltaehkäisyyn elintarvikkeet siirtyvät entistä vahvemmin terveysteknologian piiriin.

Teknologiaa voidaan hyödyntää myös muilla tavoin osana tuotteiden ja palveluiden kehittämisprosessia. Kiinnostava esimerkki on uusi ruokaelämyskeskus Flavoria, joka toimii aidon kuluttajakokemuksen tutkimusalustana. Mari Norrdalin (Aistila/Turun yliopisto) mukaan Flavorian visiona on viedä tieteellinen ymmärrys ihmisten moniaistisesta kokemisesta ja valintakäyttäytymisestä uudelle tasolle. Tutkimustulokset tarjoavat arvokasta ymmärrystä kuluttajakäyttäytymisestä, ja tietoa voidaan jatkossa hyödyntää uusissa tuote- ja palveluinnovaatioissa sekä teknologisissa ratkaisuissa ja palveluissa. Ruokaelämyskeskus tuokin aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämiseen.

 

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset