Tiedote

Tutkittu tieto avuksi hävikin hallintaan

Julkaistu:

Luonnonvarakeskuksen 22.6. julkaistun raportin mukaan Suomessa syntyy vuosittain 643 miljoonaa kiloa* elintarvikejätettä. Elintarvikejätteellä tarkoitetaan syömäkelvottoman (kuten kananmunien ja hedelmien kuoret tai luut) ja alun perin syömäkelpoisen ruoan eli ruokahävikin kokonaisuutta, jota ei syystä tai toisesta hyödynnetä ihmisravintona, eläinrehuna tai muuna arvokomponenttina.

Noin puolet Suomen vuosittaisen elintarvikejätteen kokonaismäärästä, 351–376 miljoonaa kiloa, on ruokahävikkiä. Suurin osa (33 %) siitä on peräisin kotitalouksista. Reilu viidennes, 23 % ruokahävikistä, syntyy tulosten perusteella elintarviketeollisuudessa.

– Tutkimus listaa tärkeimpiä toimenpiteitä, joilla tulosten vertailukelpoisuutta voidaan edistää ja tiedonkeruuta kehittää entisestään. Tässä yhteistyö tutkijoiden ja elintarviketeollisuuden yritysten välillä on tärkeää, johtaja Marleena Tanhuanpää Elintarviketeollisuusliitosta sanoo.

EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet puolittamaan elintarvikejätteen määrän vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen aikana kerätty tieto on hyvä apu ponnisteluissa kohti EU:n tavoitteita.

– Avoin vuoropuhelu Euroopan komission suuntaan ja muiden jäsenmaiden välillä on myös ensiarvoisen tärkeää, jotta määritelmät saadaan selkeiksi ja yhdenmukaisiksi ja raportointi toteutetaan EU-jäsenmaissa samalla tavalla, Marleena Tanhuanpää kommentoi.

Hävikin ja elintarvikejätteen ennaltaehkäisy yritysten arkea

Ruoka- ja juomayrityksissä hävikkiä ja elintarvikejätettä ennaltaehkäistään ja vähennetään läpi tuotantoketjun tuotekehityksestä raaka-aineiden tilaukseen, tuotteiden valmistukseen sekä niiden pakkaamiseen ja kuljetuksiin saakka.

Elintarvikealan yritysten konkreettisia keinoja vähentää hävikkiä ja toimia materiaalitehokkaasti esitellään Elintarviketeollisuusliiton vastuullisuussivustolla. Huolellisella suunnittelulla ja jatkuvalla parantamisella vältetään tilanne, jossa ruuan tai juoman tuottamiseen käytetyt raaka-aineet ja energia sekä muut tuotantopanokset on käytetty turhaan.

Raportin tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen vuosina 2018–2020 toteutetun Ruokahävikkiseuranta ja -tiekartta -hankkeen tuloksiin. Hankkeessa ovat mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

* Elintarvikejätteen kokonaismäärää kuvaava luku ei sisällä peltoon jäävän sadon osuutta.

 

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset