Avainsana: tuonti

Elintarvikkeiden tuonti on sekä raaka-aineita että kulutusmahdollisuuksia. Tuonti mielletään usein suoraan kotimaisen tuotannon kilpailijaksi ja kotimaisia tuotteita korvaaviksi tuotteiksi. Tuonnin keskeinen tehtävä on kuitenkin täydentää kotimaisia kulutusmahdollisuuksia, varmistaa merkittäviltä osin kotimaisen elintarviketeollisuuden raaka-aineiden saatavuus, sekä mahdollistaa elintarvikeviennin kasvu ilman, että suomalaisten kuluttajien valinnanmahdollisuudet kaventuvat. Elintarvikkeiden tuonti Suomeen on kasvanut samaa tahtia elintarvikkeiden kansainvälisen kaupan kanssa. […]

  • Posted in Artikkeli
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarvikkeiden tuonti Suomeen 2010–2020
  • Tags:

Elintarvikkeita tuodaan Suomeen useaa eri tarkoitusta varten, ei pelkästään korvaamaan kotimaisia tuotteita, kuten usein luullaan. Pienenä maana Suomelle on tärkeää, että EU:n sisämarkkinat ja kauppasuhteet maailmalle toimivat mutkattomasti. Elintarviketeollisuusliiton REINU econ Oy:llä teettämästä selvityksestä käy ilmi, että elintarvikkeiden tuonnin keskeisiä tehtäviä ovat raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen kotimaiselle elintarviketeollisuudelle, suomalaisten kulutusmahdollisuuksien täydentäminen sekä elintarvikkeiden viennin kasvun mahdollistaminen […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Selvitys: Elintarvikkeita tuodaan Suomeen useisiin käyttötarkoituksiin
  • Tags: , ,

ETL:n nettisivuilta löytyvää tilastopalvelua elintarvikkeiden viennistä ja tuonnista on uudistettu. Palveluun pääsee tästä. Portaalista näkee nyt aiempaa selkeämmin, tarkastellaanko vientiä vai tuontia. Grafiikassa palkkien arvojen suuruusluokaksi on vaihdettu miljoona ja miljardi, mikä helpottaa suuruuden hahmottamista. Tarkan arvon saa näkyviin viemällä hiiren palkin päälle (hoveroimalla). Tietoja voi hakea aiempaan tapaan kauppa-alueittain ja maittain. Uutta on tietojen […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EU:n eläinterveyssäännöstön täytäntöön panemiseksi. ETL pitää hyvänä ehdotettua eläinterveyssäännöstön kansallisen liikkumavaran käyttämistä, jotta tietyt Suomen hyvää eläintautitilannetta turvaavat taudinehkäisy- ja valvontatoimenpiteet voisivat jatkua nykyistä vastaavalla tavalla ja unionin taudintorjuntatoimenpiteitä tiukemmat toimenpiteet sekä muidenkin kuin eläinterveyssäännössä luetteloitujen tautien torjuntatoimenpiteet […]