Lausunto

Lausunto esityksestä eläintautilaiksi

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EU:n eläinterveyssäännöstön täytäntöön panemiseksi.

ETL pitää hyvänä ehdotettua eläinterveyssäännöstön kansallisen liikkumavaran käyttämistä, jotta tietyt Suomen hyvää eläintautitilannetta turvaavat taudinehkäisy- ja valvontatoimenpiteet voisivat jatkua nykyistä vastaavalla tavalla ja unionin taudintorjuntatoimenpiteitä tiukemmat toimenpiteet sekä muidenkin kuin eläinterveyssäännössä luetteloitujen tautien torjuntatoimenpiteet olisivat mahdollisia.

ETL kannattaa valtion varoista eläintautien vuoksi maksettavien korvausten säilyttämistä.

Eläinten ja tuotteiden vientiä ja tuontia koskevassa lainkohdassa todetaan, että viejä vastaa vientiin sovellettavien vaatimusten täyttymisestä sekä määränpäävaltion asettamien vaatimusten ja, jos vientierä kuljetetaan muun kuin jäsenvaltion kautta, kyseisen valtion kauttakuljetusvaatimusten selvittämisestä.

Vientimarkkinoiden avaaminen edellyttää useiden maiden kohdalla, että valtion viranomaiset osallistuvat työhön tiiviisti. Säännökset Ruokaviraston vientitehtävistä on lisätty elintarvikelakiin ja ETL katsoo, että ne tulee kirjata myös eläintautilakiin.

Lue koko lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset