Avainsana: Sääntely

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto U-kirjelmästä viherväittämiä koskevaan direktiiviehdotukseen
  • Tags: ,

Euroopan komissio haluaa tehostaa ruokahävikin vähentämistä EU:ssa. Osana vihreän kehityksen ohjelmaa jäsenmaat laitetaan seuraamaan myös maaperän terveyttä. ETL tähdentää, ettei uusi lainsäädäntö saa kasvattaa hallinnollista taakkaa. Euroopan komissio julkaisi heinäkuun alussa lainsäädäntöehdotuksen, jonka mukaan elintarviketeollisuuden pitäisi vähentää ruokahävikkiä 10 prosenttia vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Vähittäiskaupassa, ravintoloissa, ruokapalveluissa ja kotitalouksissa vastaava vähennystavoite olisi yhteensä […]

Miten säännellä vastuullisuutta? Aihe puhuttaa laajasti, ja myös EU:ssa on vastuullisuuden ympärillä käynnissä useita, koko arvoketjua koskevia säädöshankkeita, jotka vaikuttavat elintarvikealan yrityksiin. Sellaisia ovat esimerkiksi metsäkatoasetus ja yritysvastuudirektiivi. Ruokayritysten on hyvä varautua siihen, että tulevina vuosina toimintatavoista ja raaka-aineiden alkuperästä pitää raportoida avoimesti. Elintarvikeyritykset ovat tehneet jo pitkään työtä vastuullisuutensa ja toimintansa läpinäkyvyyden eteen. Sen […]

Euroopan komissiolla on nyt monta rautaa tulessa, kun se haluaa vauhdittaa EU-maissa siirtymää kohti kestävää ruokajärjestelmää Pellolta pöytään -strategiansa mukaisesti. Yksi ajankohtaisista aloitteista on ehdotus puitelainsäädännöstä, joka huomioisi koko ruoka-alan arvoketjun (Framefork for Sustainable Food Systems, FSFS). Komissio keräsi huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana sidosryhmien näkemyksiä aloitteesta ja esimerkiksi siitä, millä keinoilla kestävyys olisi mahdollista sisällyttää […]

Ensimmäinen puolivuotinen Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajana on ollut täynnä toimintaa, kohtaamisia ja mielenkiintoisia keskusteluja yritysten ja sidosryhmien edustajien kanssa. Koronapandemian aiheuttama poikkeusaika on alleviivannut suomalaisten elintarvikeyritysten ja niiden osaajien tärkeyttä. Suurista haasteista huolimatta olemme saaneet nauttia päivittäin laadukasta kotimaista ruokaa ilman häiriöitä. Siitä on syytä olla ylpeä. Elintarviketeollisuuden toimintaympäristö mullistuu jatkuvasti. Maailma uudistuu ja meidän on uudistuttava […]

Terveyden edistäminen on elintarviketeollisuudelle tärkeä päämäärä. Ruokiin ja juomiin kohdistuva terveysperusteinen verotus ei kuitenkaan ole oikea keino ohjata ihmisiä kohti terveellisempää ruokavaliota. Ruokia ja juomia valmistavat yritykset haluavat tuoda ratkaisuja siihen, että ihmiset syövät terveellisesti ja voivat hyvin. Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio tukee jaksamista, työhyvinvointia ja arkivireyden säilymistä hyvällä tasolla. Ruokiin ja juomiin kohdistuva terveysperusteinen […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut ympäristöministeriölle lausunnon liittyen valtioneuvoston ehdotukseen asetukseksi eräistä muovituotteista. ETL pitää tärkeänä, että kansallisessa toimeenpanossa pyritään käytännönläheisyyteen ja joustavuuteen sekä keskitytään SUP-direktiiviin kirjattuihin velvoitteisiin ilman kansallista lisäsääntelyä. Ehdotuksessa todetaan, että kauppojen hyllyillä voi 3.7.2021 jälkeen laillisesti olla sellaisia tuotteita, joissa ei ole SUP-direktiivin edellyttämiä merkintöjä ja sellaisia tuotteita, joissa on nämä merkinnät. […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto eräitä muovituotteita koskevasta valtioneuvoston asetusehdotuksesta
  • Tags: ,

Elintarvikeala haluaa olla täysillä mukana edistämässä ruuantuotannon kehittämistä ja uudistumista. On kuitenkin hyväksyttävä, että uusien teknologioiden käyttöönotto ja lainsäädännön ajantasaistaminen vievät aikaa, sillä elintarviketurvallisuudesta ei voida tinkiä missään olosuhteissa. Elintarvikeala elää keskellä historiansa voimakkainta muutosta. Koko elintarvikeketjun yhteinen tahtotila on viedä ruuantuotantoa kohti ilmaston ja ympäristön kannalta kestävää tulevaisuutta. Sitä rakennetaan tutkimuksen, yhteistyön, innovaatioiden ja […]

Kehitystukea kahdesta putkesta. Suomalainen elintarvikejalostaja haluaa kasvaa, kehittyä ja investoida. Tämä on mainio asia, ja siihen on tarjolla myös julkista tukea, mutta mistä? Elintarviketeollisuusliiton johtaja Heli Tammivuori kuvaa kaksi pääasiallista tukimuotoa: Työ- ja elinkeinoministeriö tukee erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn, kansainvälistymisen ja innovaatiotoiminnan kehittämistä yritystukilain perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö tukee maaseuturahastosta maaseudun kehittämislain perusteella maaseudun pk-yritysten kehittämistä, […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta EU-politiikasta. Liitto tukee näkemyksiä Suomen EU-jäsenyyden tärkeydestä Suomelle. Osana EU:ta Suomi pystyy parhaiten tarjoamaan kansalaisilleen ja yrityksilleen vakaan, muiden kanssa tiiviiseen yhteistyöhön ja kestävään kehitykseen sekä kannattavaan liiketoimintaan mahdollistavan toimintaympäristön. Pienenä maana Suomen tulee osallistua EU:n toimintaan ja sen edelleen kehittämiseen aktiivisena ja rakentavana jäsenenä. […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta asetukseksi elintarvikehygieniasta. Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen siihen, että elintarvikelain alaisten asetusten määrää vähennetään ja samanaikaisesti pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään elintarvikehygieniaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Elintarvikelainsäädäntöuudistus on kokonaisuudessaan hyvin taustoitettu ja toimijat on otettu mukaan kehitystyöhön jo ennen lausuntokierrosta. Päällekkäisyydet EU-lainsäädännön kanssa on karsittu pois, mikä selkeyttää lainsäädäntöä […]