Avainsana: Sääntely

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä rehulain uudistamiseksi. ETL:n mielestä on hyvä, että kansallinen rehualan peruslaki uudistetaan yhtenäiseksi – lain luettavuus, ymmärrettävyys ja tunnettuus paranevat ja sitä kautta lain oikea noudattaminen ja tulkinta alan toimijoiden keskuudessa. Myös suomalaisten eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuus varmentuu entisestään. Suomessa on perinteisesti ollut varsin kattava rehulainsäädäntö sekä […]

Suomessa tuotetaan ruokaa pitkälti jo nyt niillä toimintatavoilla ja vahvuuksilla, joita Euroopan komissio nostaa ratkaisuiksi kestävän tulevaisuuden ruokapolitiikassaan. On tärkeää, että elintarviketeollisuuden osaamista hyödynnetään sääntelyä uudistettaessa. Euroopan komissio julkaisi toukokuun lopulla Pellolta pöytään -strategian, joka tähtää oikeudenmukaiseen, terveelliseen ja ympäristöystävälliseen ruokajärjestelmään. Samaan aikaan julkaistiin myös EU:n biodiversiteettistrategia. Niiden kummankin halutaan vahvistavan toisiaan ja yhdistävän koko […]

Ruokia ja juomia valmistavat yritykset ovat tällä hetkellä Suomessa suuren mielenkiinnon kohteena. Elintarvikealaan kohdistuu myös ennennäkemättömiä paineita niin vastuullisuuden, kiristyvän verotuksen kuin monien lainsäädäntöaloitteiden vuoksi. Antti Rinteen hallitusohjelma sisältää peräti 52 toimenpidekirjausta, jotka koskevat tavalla tai toisella elintarviketeollisuutta. Tällaisia ovat muun muassa fiskaaliset alkoholi- ja virvoitusjuomaverojen korotukset, hiilineutraalisuus ja ruokahävikki, mutta myös koko ruokaketjun kannattavuus […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuudelle sovitetaan kokoaan suurempaa sääntelytaakkaa
  • Tags: ,

ETL:n hallituksen jäsen Juha Vanhainen vaikuttaa elintarviketeollisuuden etuja EU:ssa valvovan FoodDrinkEuropen hallituksessa. Hän painottaa EU:n merkitystä etenkin suomalaisen ruokaviennin edellytysten vahvistajana. Elintarviketeollisuus on Euroopassa jättimäinen tekijä ja suurin teollisuudenala 294 000 yrityksen voimin. Se työllistää 4,6 miljoonaa ihmistä, tekee liikevaihtoa 1 109 miljardia euroa ja vie tuotteitaan EU:n ulkopuolelle 110 miljardilla eurolla. Jotta eurooppalaisilla elintarvikeyrityksillä […]

Epävarmuutta ja huolta hallitusohjelmassa herättävät lukuisat työryhmissä selvitettävät asiat, jotka uhkaavat lisätä elintarvikeyrityksiin kohdistuvaa sääntelyä ja verotaakkaa. Lisäsääntely ja verot heikentävät yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä. Elintarviketeollisuusliitto (ETL) odottaa, että ala otetaan mukaan sitä koskevien selvitystöiden tekoon, lainsäädännön valmisteluun ja uudistusten toimeenpanoon. – Hallitusohjelmassa halutaan yhtäältä parantaa kotimaisen elintarviketeollisuuden ja -jalostuksen toimintaedellytyksiä, mutta toisaalla nakerretaan alan […]

Ruokakaupat myyvät jo ensimmäisiä joulukinkkujaan. Muutama vuosi sitten tälle suomalaisen ruokakulttuurin yhdelle kulmakivelle oli käydä huonosti. EU:n lisäaineasetusta muutettaessa liitteessä II mainittujen, raakalihavalmisteissa sallittujen lisäaineiden listalta oli pudotettu pois fosfaatti, jota käytetään tyypillisesti harmaasuolatuissa joulukinkuissa. Jos asetusmuutos olisi hyväksytty sellaisenaan, suomalaisten haluamia joulukinkkuja ei olisi enää voitu valmistaa. Lihayrityksille olisi koitunut valtavia taloudellisia tappioita. Kinkkujen […]

Kesäkuun alussa toimintansa startannut elintarvikeketjun ”uusi” kauppatapalautakunta 2.0 pyrkii vilkkaaseen vuoropuheluun alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja kaupan sidosryhmien kanssa. Lautakunnan puheenjohtaja, professori Kari Hoppu lupaa, että työskentelyssä kiinnitetään huomiota ennakointiin, nopeuteen ja joustavuuteen. Lautakuntaa on helppo lähestyä sähköpostilla, tarvittaessa jopa anonyymisti. Asiat käsitellään luottamuksellisesti. Yritykset uskovat itsesääntelyyn Vapaaehtoispohjalta kootut, alansa asiantuntijoista koostuvat lautakunnat ovat yksi käytännön sovellus […]