Avainsana: Itsesääntely

Elintarvikkeiden markkinointia arvioiva lautakunta on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alussa. Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva lautakunta on itsenäinen ja riippumaton. Se arvioi markkinoinnin asianmukaisuutta tapauskohtaisesti lausuntopyyntöjen perusteella. Lautakunnan käynnistäjänä Keskuskauppakamarin kanssa toiminut Elintarviketeollisuusliitto haluaa edistää elintarvikeyritysten markkinoinnin itsesääntelyä ja vastuullisia käytäntöjä. – Elintarvikkeiden markkinoinnin vastuullisuuteen kohdistuu yhä enemmän odotuksia. Myös markkinointikanavat kehittyvät koko ajan. Edistämällä alan itsesääntelyä […]

Elintarvikealaa sanotaan kaikkein säädellyimmäksi alaksi Euroopassa. Yritysten on otettava huomioon lukuisia säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi raaka-aineita, tuotteiden valmistusta ja pakkaamista sekä tuotteesta kuluttajille annettavaa tietoa. Puhumattakaan valtavasta repertuaarista muita yritystoiminnan säädöksiä. Myös erilaiset kestävän kehityksen tavoitteet raamittavat elintarvikeyritysten toimintaa. Voisikin luulla, että tässä on jo tarpeeksi vaatimuksia täytettäväksi. Mutta ei – yrityksetpä asettavat itselleen vielä […]

Elintarviketeollisuus tuntee vastuunsa ihmisten hyvinvoinnista. Yritykset hyödyntävät tuuppausta ohjatessaan kuluttajia hienovaraisesti kohti parempia ruokavalintoja. Miten suomalaiset saataisiin syömään terveellisesti ja tekemään parempia ruokavalintoja? Aiheesta on keskusteltu jälleen vilkkaasti kuluneena kesänä. Terveellisesti syöminen on moninainen kokonaisuus, johon vaikuttavat useat tekijät elin- ja ruokaympäristössämme sekä ihmisten elämäntavoissa. Sen vuoksi millään yksittäisellä tempulla on epätodennäköistä saada aikaan mullistavia […]

Itsesääntely on keino, jolla yritykset ohjaavat käytäntöjään ja pyrkivät varmistamaan toimintansa vastuullisuuden. Liiketoiminnassa ei nimittäin enää riitä, että noudattaa lakia vaan on myös toimittava eettisesti ja moraalisesti oikein. Koska yritysten itselleen määrittelemät säännöt menevät pidemmälle kuin lait velvoittavat, ne ovat oiva vaihtoehto lainsäädännölle. Itsesääntely tarjoaa nopeamman, tehokkaamman ja edullisemman väylän kuin raskas lainsäädäntökoneisto. Nämä itsesääntelyn […]

Kesäkuun alussa toimintansa startannut elintarvikeketjun ”uusi” kauppatapalautakunta 2.0 pyrkii vilkkaaseen vuoropuheluun alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja kaupan sidosryhmien kanssa. Lautakunnan puheenjohtaja, professori Kari Hoppu lupaa, että työskentelyssä kiinnitetään huomiota ennakointiin, nopeuteen ja joustavuuteen. Lautakuntaa on helppo lähestyä sähköpostilla, tarvittaessa jopa anonyymisti. Asiat käsitellään luottamuksellisesti. Yritykset uskovat itsesääntelyyn Vapaaehtoispohjalta kootut, alansa asiantuntijoista koostuvat lautakunnat ovat yksi käytännön sovellus […]

Tiedote 16.3.2017 Päivittäistavarakauppa ry Elintarviketeollisuusliitto ry Kilpailulain uudistamista selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 14.3.2017. Työryhmä ei ehdota elintarvikeketjua koskevia muutoksia kilpailulakiin. Työryhmän vuonna 2016 julkistettu väliraportti ei löytänyt sellaisia asioita elintarvikeketjun kilpailusta tai sopimussuhteista, joiden perusteella lisäsääntely olisi tarpeellista. – Paras tapa kehittää elintarvikeketjun toimintaa ja sopimuskäytäntöjä on itsesääntely, ei lainsäädännön lisääminen. Maatalouden kannattavuusongelmat eivät johdu […]