Avainsana: elintarvikeketju

Itsesääntely on keino, jolla yritykset ohjaavat käytäntöjään ja pyrkivät varmistamaan toimintansa vastuullisuuden. Liiketoiminnassa ei nimittäin enää riitä, että noudattaa lakia vaan on myös toimittava eettisesti ja moraalisesti oikein. Koska yritysten itselleen määrittelemät säännöt menevät pidemmälle kuin lait velvoittavat, ne ovat oiva vaihtoehto lainsäädännölle. Itsesääntely tarjoaa nopeamman, tehokkaamman ja edullisemman väylän kuin raskas lainsäädäntökoneisto. Nämä itsesääntelyn […]

Kauppatavat suomalaisessa elintarvikeketjussa ovat pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Yleisesti ottaen ketjun sopimuskäytäntöihin ollaan tyytyväisiä ja epäkohtia nousi esiin vain pienessä vähemmistössä tapauksista. Tämä selviää syksyllä 2016 tehdystä koko elintarvikeketjua laajasti kuvaavasta tutkimuksesta. Tarkkaa sektorikohtaista tietoa antavassa tutkimuksessa on huomioitu ruokaketjun erilaiset sopimussuhteet ja kaikki ketjun osapuolet alkutuotannosta elintarviketeollisuuteen ja kauppaan. Tutkimuksen tulokset julkistetaan nyt, koska asia […]

Kesäkuun alussa toimintansa startannut elintarvikeketjun ”uusi” kauppatapalautakunta 2.0 pyrkii vilkkaaseen vuoropuheluun alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja kaupan sidosryhmien kanssa. Lautakunnan puheenjohtaja, professori Kari Hoppu lupaa, että työskentelyssä kiinnitetään huomiota ennakointiin, nopeuteen ja joustavuuteen. Lautakuntaa on helppo lähestyä sähköpostilla, tarvittaessa jopa anonyymisti. Asiat käsitellään luottamuksellisesti. Yritykset uskovat itsesääntelyyn Vapaaehtoispohjalta kootut, alansa asiantuntijoista koostuvat lautakunnat ovat yksi käytännön sovellus […]

Tiedote 16.3.2017 Päivittäistavarakauppa ry Elintarviketeollisuusliitto ry Kilpailulain uudistamista selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 14.3.2017. Työryhmä ei ehdota elintarvikeketjua koskevia muutoksia kilpailulakiin. Työryhmän vuonna 2016 julkistettu väliraportti ei löytänyt sellaisia asioita elintarvikeketjun kilpailusta tai sopimussuhteista, joiden perusteella lisäsääntely olisi tarpeellista. – Paras tapa kehittää elintarvikeketjun toimintaa ja sopimuskäytäntöjä on itsesääntely, ei lainsäädännön lisääminen. Maatalouden kannattavuusongelmat eivät johdu […]

Elintarvikeketjun hyviä kauppatapoja edistävä uusi toimintamalli tulee voimaan maaliskuun puolivälissä 2017. Jos sopimussuhteisiin tulee ongelmia, itsesääntely on nopea ja joustava tapa ratkaista niitä. Jo vuodesta 2014 Keskuskauppakamarissa on ollut EU-linjausten mukainen Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta, jossa on määritelty hyvän kauppatavan periaatteet ja riidanratkaisumalli. Tämä malli ei kuitenkaan toiminut käytännössä, sillä yritys saattoi tuoda valitusasiansa käsittelyyn vain rekisteröitymällä jäseneksi. […]

Tammikuussa julkaistun elintarvikeketjun kilpailukykytutkimuksen mukaan suomalaisen elintarvikeketjun tärkein kasvukilpailukyvyn lähde on brändituotteiden viennin lisääminen. Brändituotteilla luodaan suomalaiselle elintarvikealalle lisäarvoa, ja niitä syntyy korkean osaamisen, tarkkaan harkitun strategian ja taloudellisten panostusten tuloksena. Maistuvien brändituotteiden viennin kasvattamiseen tarvitaan koko suomalaisen elintarvikealan panosta. Yhteistyöllä ja avoimuudella vauhditetaan innovaatioiden syntymistä. Brändituotteiden kehittäminen ja myyminen on ruokia ja juomia valmistavien […]