Tiedote

Tutkimus: Ruokaketjun kauppatavat Suomessa hyvällä tasolla

Julkaistu:

Kauppatavat suomalaisessa elintarvikeketjussa ovat pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Yleisesti ottaen ketjun sopimuskäytäntöihin ollaan tyytyväisiä ja epäkohtia nousi esiin vain pienessä vähemmistössä tapauksista. Tämä selviää syksyllä 2016 tehdystä koko elintarvikeketjua laajasti kuvaavasta tutkimuksesta.

Tarkkaa sektorikohtaista tietoa antavassa tutkimuksessa on huomioitu ruokaketjun erilaiset sopimussuhteet ja kaikki ketjun osapuolet alkutuotannosta elintarviketeollisuuteen ja kauppaan. Tutkimuksen tulokset julkistetaan nyt, koska asia nousi vahvasti esille Maaseudun Tulevaisuuden uutisessa. Tutkimuksen teki loka-marraskuussa 2016 Kantar TNS Oy ja sen toimeksiantajia olivat Elintarviketeollisuusliitto ETL, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Päivittäistavarakauppa ry PTY.

– Halusimme selvittää perusteellisesti, millaiset erilaiset sopimussuhteet oikeasti ovat ketjussa. Siksi teimme laajapohjaisen tutkimuksen. Tulokset olivat odotettuakin positiivisemmat. Myös kehityskohteita löytyi, ja niihin on päästy hyvin käsiksi, johtaja Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitosta toteaa.

Tutkimuksen keskeiset tulokset osoittivat, että suomalaisessa elintarvikeketjussa puitesopimukset on enimmäkseen tehty kirjallisesti. Tarjouspyyntöön vastaamiseen on yleisesti ottaen varattu riittävästi aikaa, sopimuksen ehtoja noudatetaan ja sopimuksissa mahdollisesti ilmenneet ongelmat on useimmiten ratkaistu sopimalla. Myös hinnoittelua koskevia sopimusehtoja pidetään melko selkeinä ja yksiselitteisinä. Tutkimuksesta selvisi myös, että sopimuksen tai sen osan irtisanominen tai sillä uhkaaminen on harvinaista.

– On hienoa, että MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila antoi myös heidän suostumuksensa tulosten julkistamiseen. Julkisuudessa käydyssä keskustelussa elää sitkeästi virhekäsityksiä todellisesta tilanteesta eikä ketjun toimijoiden pitkäjänteinen kehitystyö tule aina keskustelussa riittävästi esille. Kauppasuhteiden kehittämisen on pohjauduttava oikeaan tietoon nykytilasta, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa.

Tutkimuksen mukaan valtaosa (2/3) elintarvikeketjun toimijoista on sitä mieltä, että sopimuskäytäntöjä on mahdollista kehittää vapaaehtoisin toimenpitein. Myös elintarviketeollisuus ja kauppa ovat tähän sitoutuneet ja haluavat edelleen edistää hyviä kauppatapoja ruokaketjussa. Yhteistyön tuloksena toimintansa aloitti maaliskuussa 2017 uusi elintarvikeketjun kauppatapalautakunta.

Tutkimustiivistelmä: Elintarvikeketjun kauppatavat eri sopimussuhteissa 2016 (pdf)

Lisätietoja kauppatapalautakunnasta: https://kauppakamari.fi/lautakunnat/elintarvikeketjun-kauppatapalautakunta/

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset