Avainsana: Biodiversiteetti

Elintarviketeollisuuden tuoreessa biodiversiteettiselvityksessä kartoitettiin ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisella tavalla toimialan keskeisimpiä luontovaikutuksia ja haettiin keinoja vaikutusten vähentämiseksi. Selvityksen mukaan vaikutusten vähentämiseen tarvitaan lisää ruuan koko arvoketjun kattavaa yhteistyötä. Ruokaketjun merkittävimmät luontovaikutukset syntyvät arvoketjun alkupäässä eli elintarvikkeiden raaka-aineiden tuotannossa. – Raaka-aineiden tuotantotapoihin vaikuttaminen yhdessä alkutuotannon toimijoiden kanssa sekä luonnon monimuotoisuutta tukevat raaka-ainehankinnat ovat elintarvikeyrityksille keskeisiä ja vaikuttavia […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Selvitys elintarviketeollisuuden luontovaikutuksista: Raaka-aineiden tuotanto keskiössä, monimuotoisuus turvataan koko ruokaketjun yhteistyöllä
  • Tags: , ,

Julkisuudessa käydään yhä enenemässä määrin keskustelua luonnon monimuotoisuudesta. Tietoisuus luontokadon vakavuudesta on lisääntynyt. Halutaan ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla luontokatoa voidaan ehkäistä. Tämä näkyy niin globaalissa, EU-tason kuin kansallisessa viitekehyksessä. Joulukuussa 2022 YK:n luontokokous saavutti yhteisymmärryksen luontokadon pysäyttämisen tavoitteesta vuoteen 2030 mennessä. Myös EU on tarttunut teemaan aktiivisesti. Luonnon monimuotoisuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavia lainsäädäntöaloitteita tehdään […]

Elintarviketeollisuusliitto antoi lausunnon luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035. ETL katsoo, että strategialuonnoksen lähtökohdissa on kuvattu hyvin Suomen luonnon monimuotoisuuteen liittyvää tilannetta ja kansainvälisiä sopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut. Lähtökohdissa on tunnistettu myös luontokadon ja ilmastonmuutoksen välinen yhteys. Näiden yhteensovittaminen ja kokonaisvaltaisten vaikutusten arviointi on erittäin tärkeää ja vaatii laaja-alaista yhteistyötä. ETL pitää hyvänä, että strategialuonnoksen […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035
  • Tags:

Luonnonvaroja hyödyntävällä ruoka-alalla biodiversiteettivaikutusten tunnistaminen ja toimet niiden hillitsemiseksi ovat tärkeä osa yritysten vastuullisuustyötä. Elintarviketeollisuusliiton biodiversiteettiryhmä tekee työtä luontokadon torjumiseksi yhdessä jäsenyritysten kanssa. YK:n biodiversiteettikokouksesta elintarvikeala odottaa konkreettisia tavoitteita luontokadon pysäyttämiseksi. Ruuantuotannon turvaaminen kasvavalle väestömäärälle on suuri haaste maapallon kantokyvylle. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi tarvitaan uusia toimia. Ne ovat keskeisiä myös ruokaturvan näkökulmasta. Vastauksena koko toimialaa […]

Metsäkato, ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen haastavat ruuantuotantoa ja lopulta koko ihmiskuntaa. Elintarvikealalle uutinen ruuantuotannon vaikutuksista on pysäyttävä. Samalla se kertoo, että alalla on valtavasti valtaa luoda muutosta sekä ennen kaikkea avaimet parempaan tulevaisuuteen. Luontokato tulee kiihtymään, ellei ruuantuotannon menetelmiin tule muutosta, uutisoitiin YK:n ympäristöohjelma UNEPin raportissa helmikuussa 2021. Viesti globaalin ruuantuotannon vaikutuksista on pysäyttävä: […]