Blogi

Monimuotoinen luonto on yhteinen asiamme

Kirjoittanut: Mari Raininko

Julkaistu:

Toimialamme toimii lähellä luontoa ja on edelläkävijä luonnon monimuotoisuustyössä. Elintarviketeollisuudessa on lukuisia yrityksiä, jotka tekevät toimivaa ja pitkälle vietyä luontotyötä.

Paljon on kuitenkin vielä tekemistä. Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on merkittävä kestävyyshaaste. Luontokadon vauhti ja vakavuus ovat osoittaneet, että muutoksia tarvitaan pikaisesti.

Myös hallitusohjelmassa on korostettu luonnon monimuotoisuustyön merkitystä ja toivottu toimialojen rakentavan omia tiekarttoja ongelman taklaamiseksi. Tähän on elintarvikealalla tartuttu hyvin. Kun ETL julkaisi viime kesänä selvityksen elintarviketeollisuuden luontovaikutuksista, sen yksi keskeinen tulos oli, että luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi tarvitaan lisää koko ruokaketjun yhteistyötä. Sama korostui, kun tuottajajärjestöt MTK ja SLC julkaisivat viime viikolla oman luonnon monimuotoisuustiekarttansa.

Elintarviketeollisuuden merkittävimmät luontovaikutukset syntyvät ruokaketjun alkupäässä, raaka-aineiden tuotannossa. Sen vuoksi tuotantotapojen kehittäminen yhdessä alkutuotannon toimijoiden kanssa ja luonnon monimuotoisuutta edistävät raaka-ainehankinnat ovat keskeisiä keinoja elintarvikeyritysten luontotyössä.

Lähtökohta yhteistyölle on ratkaisulähtöisyys. Keinojen tulee olla sellaisia, jotka ovat sovitettavissa yhteen kannattavan ja kestävän ruoantuotannon kanssa.

Onneksi yhteistyön kehittämiseen on jo tartuttu. Se näkyy lisääntyneenä keskusteluna aiheen tiimoilta koko toimialalla niin tuottajien, kaupan, tutkimuksen kuin hallinnonkin kesken. Lisää konkretiaa kuitenkin tarvitaan. Olisiko tarpeen koota esimerkiksi koko ruoka-alan kattava työryhmä, jossa linjattaisiin, miten luontotyötä viedään yhdessä koko toimialaa hyödyttävästi eteenpäin?

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Mari Raininko

Toimialapäällikkö

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset