Yritysesimerkki

Vaasanin luontotyön veturina toimii Lantmännenin Ilmasto & Luonto -ohjelma

Julkaistu:

Vaasan tekee työtä luonnon monimuotoisuuden eteen Lantmännenin Ilmasto & Luonto -ohjelman sopimusviljelijöiden avulla, sillä toimenpiteet on kohdistettava sinne, missä luontovaikutukset syntyvät – pelloille. Luontotyön on huomattu puhuttelevan myös kuluttajia.

Vaasanilla luontotyö on noussut vahvasti ilmastotyön rinnalle, ja työn tavoitteena on turvata tulevaisuuden toimintaedellytykset. Osana Lantmännen-konsernia, Vaasan on mukana Lantmännenin Ilmasto & Luonto -ohjelmassa, jolla pienennetään viljelyn ilmastovaikutuksia, tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja sidotaan hiiltä maaperään.

– Olemme riippuvaisia luonnosta, terveestä maaperästä ja yhteyttävistä kasveista. Luonnon monimuotoisuus täytyy huomioida paremmin ja sen eteen tehdä toimia, Vaasan Oy:n vastuullisuuspäällikkö Anna-Leena Teppo sanoo.

Muutama vuosi sitten yrityksen ilmastolaskelmat osoittivat, että suuri osa Vaasanin toiminnan vaikutuksista ilmastoon syntyy pelloilla. Ilmasto- ja luontovaikutuksia syntyy maan, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytöstä sekä pelloilta tulevista valumista.

– Yksi tärkeä keino vaikutusten hillitsemiseksi on täsmäviljely, eli se, että kasvinsuojeluaineita ja lannoitteita käytetään vain tarpeeseen ja tarvittava määrä. Silloin ei aiheuteta luonnolle ylimääräistä kuormaa, Teppo kertoo.

Anna-Leena Teppo korostaa yhteistyön merkitystä luontovaikutusten hillitsemisessä:

– Viljelijät ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuutta tukevien toimenpiteiden toteuttamisessa. He ovat ottaneet Ilmasto & Luonto -ohjelman hyvin vastaan ja ymmärtävät toimenpiteiden arvon. Heille kuuluu tunnustus tärkeästä työstä, hän painottaa.

”Viljelijät ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuutta tukevien toimenpiteiden toteuttamisessa”

Ilmasto & Luonto -ohjelman luonnon monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä ovat kukkivien vyöhykkeiden perustaminen hyönteisille ja pölyttäjille, lintujen pesimäalueiden turvaaminen sekä viljojen aluskasvillisuus ja peltojen kasvipeitteisyys ympäri vuoden.

– Luonnon monimuotoisuutta tukevat toimenpiteet on myös tärkeää sovittaa kotimaisen viljelyn olosuhteisiin ja erityispiirteisiin. Esimerkiksi Suomessa se tarkoittaa Itämeren ja sen ravinnekuorman huomioimista, Teppo kertoo.

Vaatimuksia kaupalta ja kuluttajilta

Vaasanin tavoitteena on saada kaikki yrityksen käyttämä ruis ohjelman piiriin, jatkossa mahdollisesti myös muut viljat. Viime vuonna ohjelman kautta saatu ruissato riitti kattamaan Vaasanin koko ruisleipävalikoiman volyymin, ja siksi kaikkiin Vaasan-ruisleipäpakkauksiin on tämän kevään aikana lisätty Ilmasto & Luonto -ohjelman tunnus.

Tunnus koetaan yrityksessä tärkeäksi tavaksi osoittaa, että viljelyssä tehdään ilmaston ja luonnon kannalta tärkeitä toimenpiteitä. Luontotyön on huomattu myös puhuttelevan kuluttajia.

– Ihmiset kohtaavat luontokatoa konkreettisesti omissa pihapiireissään – se näkyy esimerkiksi lintujen häviämisenä tai pölyttäjien vähenemisenä tietyillä alueilla. Ehkä luontotyön vaikutukset on siksi helpompi ymmärtää kuin ilmastotyön, Teppo pohtii.

Vaasanilla tunnistetaan, että odotukset vastuullisuudelle ja kestävyydelle kasvavat koko ajan. Luontoasiat ovat nousseet vahvasti agendalle myös vähittäiskaupoissa. Suomalaiset kaupat ovatkin aiheessa muita eurooppalaisia edellä. Elintarvikkeita valmistaville yrityksille se näkyy uusina tietotarpeina.

– Sidosryhmistä on tulossa koko ajan kriittisempiä. Vastuullisuudelle on olemassa jo odotusarvo. Siitä on tullut elinehto tulevalle menestykselle, Teppo sanoo.

Vaasan Oy

- Valmistaa tuoretta leipää
- Leipomoita Suomessa ja Baltiassa
- Osa Lantmännen-konsernia
- Asiakkaina vähittäiskaupat

Tutustu yritykseen
Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset