Tiedote

Suomalainen elintarviketeollisuus panostaa t&k:hon suhteellisesti eniten Euroopassa

Julkaistu:

Elintarviketeollisuus on Euroopan suurin teollinen toimiala 4,7 miljoonan työntekijän ja 294 000 yrityksen voimin. Suomessa toimii 1 771 ruoka- ja juomayritystä, mutta Euroopan mittakaavassa ne investoivat suhteellisesti eniten tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Suomalainen elintarviketeollisuus käytti tuotekehitykseen 57,1 miljoonaa euroa vuonna 2018 eli 0,54 prosenttia alan liikevaihdosta. Se on suhteellisesti enemmän kuin vertailussa seuraaviksi sijoittuneissa Hollannissa ja Belgiassa sekä muissa Euroopan suurissa ruokamaissa.

– Tutkimus, kehitys ja korkea innovaatiotaso ovat tärkeitä kilpailutekijöitä suomalaisille elintarvikeyrityksille sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo.

Suomalaisten asenteet kotimaista ruokaa kohtaan ovat erittäin myönteiset. Suomi syö 2019 -tutkimuksen mukaan 85 prosenttia kansalaisista haluaa tukea suomalaista elintarviketuotantoa, työllisyyttä ja teollisuutta ostamalla suomalaisia elintarvikkeita. Lähes yhtä suuri joukko, 82 prosenttia, pitää tärkeänä syödä suomalaista ruokaa.

Kansalaiset kiinnittävät myös yhä enemmän huomiota ruuan vastuullisuuteen ja näkevät ruokavalinnoillaan roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Etenkin ruokahävikin pienentäminen ja lähellä tuotettu ruoka liitetään aiempaa selvemmin elintarvikeketjun vastuullisuuteen.

– Ruokia ja juomia valmistavat yritykset vastaavat kysyntään kehittämällä tarjontaansa kuluttajien toiveiden mukaisesti. Tarjolla on runsaasti vaihtoehtoja, jotta suomalaisten on helppo koostaa omia arvojaan ja makumieltymyksiään ilmentävä ruokavalio, Pia Pohja toteaa.

Loppuvuoden myynniltä odotetaan paljon

Elintarviketeollisuuden tuoreen talouskatsauksen mukaan ruokia ja juomia valmistavat yritykset arvioivat näkymänsä lähikuukausille hienoisen nousuvireisiksi. Tuotannon ennakoidaan kasvavan loppuvuoden aikana ja sesongin myyntiin kohdistuu paljon odotuksia.

Toimialan kokonaisliikevaihto oli tämän vuoden tammi-syyskuussa 2,5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2018. Myös elintarvikkeiden vienti on kehittynyt suotuisasti.

Talouskatsauksessa elintarvikeyritysten vastuullisuutta valotetaan kulurakenteen kautta. Yli puolet kuluista, 56 prosenttia, syntyy raaka-aineiden ja tarvikkeiden hankinnoista. Seuraavina tulevat palkka- ja henkilöstökulut (20 prosenttia) ja muiden materiaalien hankintakulut (16 prosenttia). Kuljetusten ja varastoinnin osuus kuluista on kuusi prosenttia ja energian hankinnan kaksi prosenttia.

– Elintarvike- ja juomayritykset ovat jo vuosien ajan toteuttaneet erilaisia ympäristöä säästäviä toimenpiteitä. Vastuullisuus on nykyisin kiinteä osa liiketoimintaa ja kiertotaloutta.


Kuva: 123rf

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset