Lausunto

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön ilmastoruokaohjelmasta

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriön ilmastoruokaohjelmasta, joka tuo näkyväksi maan hallituksen vision kestävämmästä ruokajärjestelmästä sekä näyttää suuntaa ja toimia, jotka auttavat visioon pääsemisessä.

ETL:n mielestä maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksessa on paljon hyviä ja kannatettavia asioita, muun muassa proteiinikasvien lisääminen ruuaksi ja rehuksi, kasvisten ja erikoiskasvien lisääminen, hävikin vähentäminen, hiilensidonta, kotimainen kala ja niin edelleen.

Ohjelmassa korostuu suositus kasvispainotteiseen ruokavalioon siirtymisestä. ETL:n näkemys on, että samalla kun kehitetään uusia kasviperäisiä tuotteita, kestävä kotieläintalous säilyy tulevaisuudessakin keskeisenä osana suomalaista ruoantuotantoa.

ETL toteaa, että investointirahoituksessa ja muussa valtiovallan ohjauksessa erilaiset mahdollisuudet pitää nähdä laaja-alaisesti, myös huoltovarmuus huomioon ottaen. On myös huolehdittava, että siirtymässä kohti ilmastoystävällisempää ruuantuotantoa kaikkien elintarvikeyritysten täytyy olla oikeutettuja yritystukiin.

Ilmastoasioissa ei toimita yksin, vaan ilmastonmuutoksen hillintä vaatii yhteistyötä eri sektorien, toimialojen ja tieteenalojen välillä. Ekosysteemiajattelu tulisi näkyä vahvemmin myös Ilmastoruokaohjelmassa.

ETL näkee, että tutkimuksella, osaamisella, hyvällä yhteistyöllä ja avoimella vuoropuhelulla ilmastoruokaohjelma voi edistää ja hyödyntää Suomen elintarviketalouden vahvuuksia niin toimijoiden kuin ilmaston parhaaksi.

Selkeyden vuoksi ETL:n lausunnossa on kommentoitu ilmastoruokaohjelmaa sekä ilmastoruokaohjelman arviointi ja vaikuttavuus -raporttia erikseen.

Lue koko lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset