Lausunto

Lausunto elintarvikehygienia-asetuksesta

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta asetukseksi elintarvikehygieniasta.

Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen siihen, että elintarvikelain alaisten asetusten määrää vähennetään ja samanaikaisesti pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään elintarvikehygieniaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Elintarvikelainsäädäntöuudistus on kokonaisuudessaan hyvin taustoitettu ja toimijat on otettu mukaan kehitystyöhön jo ennen lausuntokierrosta. Päällekkäisyydet EU-lainsäädännön kanssa on karsittu pois, mikä selkeyttää lainsäädäntöä huomattavasti.

Uudistuksen toivotaan parantavan kansallisten asetusten käytettävyyttä. Uusi jaottelu raaka-aineryhmittäin helpottaa luettavuutta. ETL haluaa lisäksi tiedustella, voivatko elintarvikeyritysten monialaisuus ja aikaisempaa monipuolisemmat raaka-ainevalikoimat aiheuttaa kuitenkin tulkintaongelmia?

Elintarviketeollisuusliitto pitää hyvin tärkeänä sitä, että uuden asetuksen soveltamiseksi tiedotetaan toimijoita ja koulutetaan viranomaisia asetuksen sisällöstä nopean käyttöönoton helpottamiseksi.

Lue koko lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset