Uutinen

Kysely: Elintarvikeyritysten investointiaikeet laskusuunnassa

9727273 – above view of business team working with graphics

Kirjoittanut: Bate Ismail

Julkaistu:

9727273 – above view of business team working with graphics

Elintarviketeollisuusliitto teki lokakuun lopulla jäsenyrityksilleen kyselyn, joka liittyi työ- ja elinkeinoministeriön tilannekuvatyöhön energiakriisin vaikutuksista yrityksiin. Kyselyllä haluttiin selvittää etenkin energian hinnan nousun vaikutusta elintarvikeyritysten investointiaikeisiin.

Vastauksia saatiin 37 yrityksestä, jotka edustivat elintarviketeollisuuden kaikkia toimialoja. Vastaajissa oli sekä suuria että pieniä yrityksiä.

Kannattavuus koetuksella

Energian hinnan nousu on jo vaikuttanut ja vaikuttaa elintarviketeollisuuden yrityksiin laajasti. Vaikutukset ovat kohdistuneet yrityksiin eri voimakkuudella sen mukaan, mikä energian merkitys on tuotantoprosesseissa ja miten hintojen nousua vastaan on suojauduttu.

Yritysten vastausten perusteella erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat suojautuneet heikosti hintojen nousua vastaan.

On myös huomioitava, että elintarvikeyritykset kohtaavat energian hinnan nousun lisäksi samaan aikaan useiden muiden tuotantopanosten kustannusnousujen aiheuttamia, merkittäviä kannattavuuspaineita. Niitä pyritään kompensoimaan muun muassa muuttamalla hinnoitteluperiaatteita, mikä on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi.

Tuotannollisia investointeja siirretään

Viime vuosina elintarviketeollisuus on tehnyt huomattavan paljon investointeja. Kyselyn perusteella energiakriisi tulee vaikuttamaan alan investointeihin merkittävästi lähimmän vuoden aikana. Arvion mukaan alan kannattavuus heikkenee tänä vuonna historiallisen matalaksi ja myös ensi vuoden arvioidaan pysyvän heikolla tasolla.

Lokakuisessa jäsenyrityskyselyssä 78 prosenttia vastaajista totesi, että energian hinnan nousu heikentää investointikyvykkyyttä vähintään jonkin verran tai merkittävästi. Puolet vastaajayrityksistä aikoo siirtää tuotannollisia investointejaan.

Hieman yli puolet vastaajista aikoo toisaalta investoida vihreään siirtymään tai energiansäästötoimiin. Investointeihin vaikuttavat merkittävästi investointihyödykkeiden saatavuus ja hinta, lisäksi kyvykkyyttä investoida heikentävät heikko kannattavuus ja yleinen markkinatilanne.

Investointiaikeiden heikentyminen vaikuttaa elintarvikealan kykyyn uudistua ja kasvaa tulevaisuudessa. Kotimaisen elintarviketuotannon kestävyys, omavaraisuus ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä.

Hyvä tieto kyselyssä kuitenkin oli, ettei nykytilanteella juurikaan olisi vaikutusta aineettomiin investointeihin.


Kuva: Mostphotos

Lisätietoa

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Bate Ismail

Ekonomisti

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset