18.02.2016

Kaupan hintakisa alentaa ruokia ja juomia valmistavien yritysten kannattavuutta

ETL:n selvityksen mukaan 47 prosentilla elintarviketeollisuuden yrityksistä kannattavuus on laskenut. Näissä yrityksissä myös myynti on pienentynyt. Tärkein syy heikkoon kehitykseen on kaupan kova hintakilpailu.
Heikko kehitys näkyi erityisesti niillä elintarviketeollisuuden toimialoilla, joilla on ollut jo valmiiksi haastavaa esimerkiksi Venäjä-pakotteiden tai muuttuneiden kulutustottumusten vuoksi.

– Selvityksestä näkee, että yrityksiä alkaa tippua kyydistä. Kuluttajat hyötyvät hintojen alenemisesta lyhyellä aikavälillä, mutta mitä kauemmin hintojen aleneminen jatkuu, sitä vaikeampi on yritysten investoida ja tuoda uusia kiinnostavia tuotteita markkinoille. Se väistämättä vaikuttaa myös työllisyyteen, johtaja Heli Tammivuori ETL:stä toteaa.

ETL:n selvitykseen osallistuneista 61 yrityksestä 38 prosentilla kannattavuus on parantunut. Nämä yritykset ovat onnistuneet kasvattamaan myös myyntiään.

– Iloista on, että laskevien hintojen aikana löytyy myös menestyviä yrityksiä. Ne ovat tehneet asioita uudella tavalla. Myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen on panostettu ja tuotestrategiaa on muokattu. Kannattavuutta on parannettu myös saneeraamalla, kustannuksia karsimalla sekä yritysjärjestelyillä, Tammivuori kertoo.

Kustannusten karsiminen elintarviketeollisuudessa ei voi jatkua loputtomiin. Alan jalostusarvo putosi selkeästi vuonna 2014. Tämä aiheutui monista yhtäaikaisista toimintaympäristön muutoksista, jota päivittäistavaramarkkinoiden kilpailutilanne entisestään vauhditti.

– Alan jalostusarvoa kasvatetaan vahvoilla brändeillä, joihin liittyy tutkimusta, uuden ideointia ja innostavaa markkinointia. Näitä toimintoja ei liity kaupan merkkeihin, Tammivuori kuvaa tilanteen taustoja ja peräänkuuluttaa samalla tervettä kilpailua.

– Panostamalla vain hintakilpailuun suljetaan mahdollisuudet koko elintarvikeketjun kasvulta, Tammivuori toteaa.

ETL:n helmikuussa tekemässä selvityksessä ilmeni myös, että noin neljännes yrityksistä onnistui parantamaan vientiään vuonna 2015. Tänä vuonna moni arvioi viennin säilyvän ennallaan. Niin viennissä kuin kotimaanmyynnissäkin kustannusten hallinta on tärkeää. Kustannuserittäin tarkasteltuna palkkakustannukset ovat nousseet viime vuonna ja energiakulut odotetusti alentuneet.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.