11.10.2016

Elintarviketeollisuuden energiansäästötavoitteesta saavutettu 99 prosenttia

Suomen elintarviketeollisuus on tehnyt pitkään työtä energian kulutuksen vähentämiseksi osallistumalla EU:n laajuisiin energiansäästötalkoisiin. Yritykset ovat aktiivisuudellaan varmistaneet sen, että alalle asetetusta energiansäästötavoitteesta on saavutettu jo 99 prosenttia.

”Kaikkien tehtyjen toimenpiteiden yhteenlaskettu vuotuinen energiansäästövaikutus on 245 GWh. Se vastaa lähes Seinäjoen kokoisen kaupungin kotitalouksiin ja maatalouteen vuodessa tarvittavaa sähkön määrää”, kertoo ETL:ssa ympäristöasioista vastaava toimialapäällikkö Anna Vainikainen.

Energiatehokas toiminta on elintarviketeollisuudelle tärkeä tapa kantaa vastuuta ympäristöstä. Sen avulla syntyy myös kustannussäästöjä.

Tehdyt toimenpiteet liittyvät usein tuotannon lämmitys- ja jäädytysvaiheisiin, jotka ovat iso osa energiankulutusta. Lämpöä otetaan talteen ja käytetään uudelleen esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen. Toimenpiteet voivat liittyä tuotantolaitoksissa myös esimerkiksi valaistuksen, nosto-ovien toiminnan tai hanojen virtaaman uudelleensäätöihin.

Elintarviketeollisuus jatkaa energiansäästötoimia

Energiatehokkuuteen tähtäävää toimintaa raamittavat elinkeinoelämän, kiinteistöalan sekä kunta- ja öljyalan energiatehokkuussopimukset. Vuonna 2008 alkaneeseen sopimukseen on liittynyt elintarviketeollisuudesta 47 yritystä, joilla on yhteensä 88 toimipaikkaa. Nämä yritykset kattavat yli 70 prosenttia alan energiankäytöstä.

Meneillään oleva sopimuskausi päättyy vuoden lopussa, ja uusi vuoteen 2025 ulottuva sopimuskausi alkaa ensi vuoden alusta. Elintarviketeollisuus aikoo jatkaa sopimusjärjestelmässä. Yritykset allekirjoittavat jo uusia sopimuksia.

”Elintarviketeollisuudesta sopimuksessa on ollut mukana kaiken kokoisia ja kaikkia toimialoja edustavia yrityksiä. Myös uuteen sopimukseen kannattaa liittyä. Se tarjoaa järjestelmällisen tavan käydä läpi energiankulutusta ja siihen liittyvää säästöpotentiaalia yrityksissä”, Vainikainen kannustaa.

Sopimusjärjestelmään liittyminen on edelleen vapaaehtoista. Sen taustalla on EU:n energiatehokkuusdirektiivi, jonka tavoitteena on vähentää energiankäyttöä EU-maissa 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi EU:n energia- ja ilmastopaketin ohjeellinen tavoite on parantaa EU:ssa energiatehokkuutta vähintään 27 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Uudet energiatehokkuussopimukset kaudelle 2017–2025 allekirjoitetaan perjantaina 14.10.2016 klo 10–12 Helsingissä Säätytalolla. Lisätietoa sopimuksesta ja siihen liittymisestä löytyy osoitteesta www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija, ympäristö & vastuullisuus
Anna Vainikainen
naan.invavxnvara@rgy.sv
050 583 0478
@AnnaVainikainen

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.