13.10.2016

Elintarvikealalle neljävuotinen työehtosopimus

Elintarviketeollisuusliitto ry ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ovat sopineet nelivuotisesta työehtosopimuksesta, joka on voimassa 31.1.2021 asti.

Vuoden 2017 palkantarkistus toteutuu kustannusneutraalina nollaratkaisuna. Seuraavien vuosien palkantarkistukset toteutetaan yhteisesti sovitun verrokkialoihin perustuvan laskentamallin mukaan. Sopimuskauden palkkaratkaisut mukailevat niin kutsuttua Suomen mallia.

Liitot sopivat työehtosopimuksessa myös menettelytavasta, jolla kehitetään uusia työehtosopimusten työaikamääräyksistä poikkeavia työaikamalleja. Uusilla työaikamalleilla pyritään vastaamaan muuttuneesta toimintaympäristöstä johtuviin uudenlaisiin tuotannollisiin tarpeisiin.

”Pitkäaikainen maltillinen työehtosopimus ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin kehitettävät työaikamallit auttavat turvaamaan alan kilpailukyvyn ja elintarviketeollisuuden työpaikkojen säilymisen Suomessa,” toteaa ETL:n työmarkkinajohtaja Mika Lallo.

Lallo on tyytyväinen liittojen välisen neuvottelukulttuurin kehittymiseen.

”Sopimus on myös osoitus liittojen yhteisestä halusta tehdä elintarviketeollisuudesta tulevaisuuden kasvuala.”

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.