30.07.2012

Luvanvaraisuus vaarantaisi kotimaisten metsämarjojen saatavuuden yritysten ja kuluttajien käyttöön

Luonnontuoteteollisuusyhdistyksen mielestä kaupallinen metsämarjojen poiminta jokamiehenoikeuksilla tulisi edelleen sallia, mutta siihen liittyviä käytäntöjä pitäisi kehittää. Yhdistys ehdottaa lisäksi työryhmän perustamista poimintakäytäntöjen määrittelemiseksi, jotta kotimaisten metsämarjojen saatavuus turvataan jatkossakin.

Kotimainen teollisuus ei saa riittävästi kotimaisia marjoja ilman ulkomaalaisia marjanpoimijoita. Jos marjojen kaupallinen poiminta muutetaan luvanvaraiseksi, ulkomaalaisten poimijoiden tulo Suomeen vaarantuu ja kotimaisen marjan saanti alan yritysten ja loppukuluttajien käyttöön vaikeutuu. Kotimaisten marjanjalostajien käyttämistä metsämarjoista 90 prosenttia on ulkomaalaisten poimimia. Poiminnan luvanvaraisuus liittyy jokamiehenoikeuksien lainsäädännölliseen asemaan. Sen uudelleenmäärittäminen saattaisi edellyttää muutoksia jopa perustuslain tasolla. Suomen koko metsämarjasadosta jää tällä hetkellä 80–90 prosenttia poimimatta.

”On tärkeää, että luonnontuoteteollisuus saa jatkossakin käyttöönsä kotimaista marjaraaka-ainetta. Jos metsämarjojen kaupallinen marjanpoiminta rajataan jokamiehenoikeuksien ulkopuolelle, laajamittainen marjanpoiminta saattaa loppua Suomesta. Alan yritykset joutuisivat tällöin siirtymään tuontimarjojen käyttöön”, toteaa toimialapäällikkö Anna Vainikainen.

Luonnontuoteteollisuusyhdistyksen mielestä luvanvaraisuuden sijaan käytäntöjä pitäisi kehittää tarkemmalla ohjeistuksella, kuten määrittelemällä yhteiset pelisäännöt sille, mistä ja miten metsämarjoja poimitaan. Poimijoita Suomeen tuovat yritykset ovat avainasemassa poimijoiden ohjeistamisessa. Alan yritysten intresseissä on hyödyntää kotimaista metsämarjaa, ja poimintakäytännön jatkuvuuden lähtökohtana on sen yleinen hyväksyttävyys ja haitattomuus.

”On hyvä, että asiasta käydään keskustelua. Yhdistys pitää tärkeänä yhteistyön tiivistämistä alan toimijoiden, viranomaisten ja muiden asianosaisten kesken. Yhteisiä pelisääntöjä kehittämällä voidaan turvata kotimaisten metsämarjojen saatavuus sekä teollisuuden että kuluttajien käyttöön jatkossa ja ennaltaehkäistä poimintaan liittyviä mahdollisia haittoja. Yhdistys ehdottaakin laajapohjaisen työryhmän kokoamista yhteisten käytäntöjen luomiseksi ja tarjoaa asiantuntemustaan tähän työhön”, kertoo Luonnontuoteteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja Vernu Vasunta.

Alan yritykset ovat jo tehneet työtä poimintakäytäntöjen kehittämiseksi monin tavoin. Luonnontuoteteollisuusyhdistys laati vuonna 2005 toimintaperiaatteet ulkomaalaisia marjanpoimijoita Suomeen kutsuville yrityksille. Viime vuonna päivitettyjen periaatteiden tavoitteena on muun muassa kehittää poimijoiden opastusta sekä parantaa kanssakäyntiä paikallisten viranomaisten kanssa. Lisäksi yhdistys on parantanut poimijoiden eri äidinkielillä olevan informaation saatavuutta Arktiset Aromit ry:n kanssa.

Lisätietoja:
Luonnontuoteteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Vernu Vasunta, Kiantama Oy, p. 0400 681 997
Toimialapäällikkö Anna Vainikainen, Elintarviketeollisuusliitto ry / Luonnontuoteteollisuusyhdistys, p. 09 1488 7405, GSM 050 583 0478

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.