10.01.2012

Elintarviketeollisuus edellyttää kaupalta tasapuolisia menettelytapoja

Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva ostajavoimaselvitys avaa hyvin elintarvikeketjun haasteita. Päivittäistavarakaupan keskittyminen on lisännyt kaupan neuvottelu- ja päätäntävaltaa, mikä heikentää ketjun muiden toimijoiden toimintaedellytyksiä. Kuluttajan etu edellyttää tasapuolisuutta kaupan ja elintarviketeollisuuden neuvottelusuhteissa.

– Kaupan neuvotteluvalta on kasvanut suhteettoman suureksi. Tämä on johtanut jäykkiin epätasapuolisiin kaupallisiin menettelytapoihin sekä elintarviketeollisuuden liiketuloksen ja toimintaedellytysten heikkenemiseen, toimitusjohtaja Heikki Juutinen toteaa.

– Nyt on aika sopia tähän päivään sopivat tasapuoliset pelisäännöt. Riskin kauppakumppaneiden välillä on jakaannuttava tasapuolisesti ja luottamuksen on oltava molemminpuolista. Terveet kilpailua edistävät kauppatavat ovat joustavia ja kustannustehokkaita sekä edistävät innovointia, tuotekehitystä ja toimintojen jatkuvuutta.

Epätasapainoinen neuvotteluasema näkyy erityisesti kaupan omien tuotemerkkien kehityksessä. Private label -tuotteita kehittäessään kauppa asettuu tavarantoimittajan asemaan eli kilpailee horisontaalisesti samoilla markkinoilla teollisuuden kanssa. Kaupan ostaja ja tavarantoimittaja -kaksoisroolin vuoksi kaupalla on ylivoimainen asema suhteessa teollisuuteen. Tällä on vaikutusta muun muassa teollisuuden innovointihalukkuuteen sekä kulurakenteeseen.

Kilpailuviraston selvitys lisää elintarvikeketjun neuvottelukäytäntöjen läpinäkyvyyttä. Tämä parantaa kuluttajien ja yhteiskunnan päättäjien ymmärrystä elintarvikeketjun toiminnasta ja mahdollistaa käytäntöjen kehittämisen. Selvitys kohdistui neljään toimialaan (liha-, leipomo-, mylly- ja lemmikkieläinruokateollisuus), mutta samat menettelytavat ulottuvat kaikkiin elintarviketeollisuuden tuoteryhmiin.

– Elintarviketeollisuus on valmis etsimään Kilpailuviraston esille nostamiin haasteisiin pysyviä ratkaisuja, jotka tukevat elintarvikeketjun kilpailukykyä. Onnistumiselle on hyvät edellytykset, sillä kansainvälisestikin katsoen Suomessa elintarviketeollisuus ja kauppa ovat aina osanneet löytää toimivan ratkaisun, Juutinen toteaa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Heikki Juutinen, p. 040 502 6270
toimialapäällikkö Heli Tammivuori, p. 040 557 5667

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.