29.11.2012

Elintarvikealan kasvu edellyttää tasapuolisia kilpailuedellytyksiä

Euroopan päivittäistavarakaupan toimivuutta ja kuluttajien edun toteutumista tutkineen lakimies Javier Berasategin mukaan nykyinen kilpailulainsäädäntö johtaa samankaltaisiin tuotteisiin ja rajuun hintakilpailuun. ”Onko tämä kuluttajan etu?”, kysyi Berasategi ETL:n kilpailuseminaarissa 28.11.2012.

Berasategi haastaa kehittämään kilpailulakia uudesta näkökulmasta. ”Kilpailulainsäädännön tulisi ensisijaisesti edistää innovointia, joka toimii arvokasvun lähteenä ja luo perustan tuottavalle kasvulle. Nykyinen päivittäistavarakaupan kaksijakoinen ostajan ja private label -tuotteiden sekä palvelujen myyjän rooli luo epätasapainon elintarvikeketjuun, eikä motivoi innovoimaan.”

Berasategin mukaan monissa Euroopan maissa päivittäistavaramarkkinoille on määritelty ostajan valtaa rajoittavat pelisäännöt lainsäädännöllä tai vapaaehtoisesti. Asiaa pohditaan myös EU-tasolla. Jäsenmaiden ja elintarvikealan korkean tason foorumi on yrittänyt löytää keinoja hyvien kaupallisten käytäntöjen ja läpinäkyvyyden edistämiseksi. Komission puolestaan odotetaan julkaisevan lähikuukausina vihreän kirjan epätasapuolisista kaupallisista käytännöistä edistääkseen ratkaisujen löytymistä.

Markkinatiedolla ratkaiseva merkitys kasvulle

Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa elintarvikemarkkinoiden kulutuskysynnästä päivittäistavarakaupassa ei ole julkista tietoa. ”Tiedon puute haittaa elintarviketeollisuudessa kilpailua ja heikentää innovointia. Tilannetta voi verrata pimeässä ajamiseen ilman valoja. Tämä koituu lopulta kuluttajankin haitaksi”, seminaarissa puhunut ETL:n toimialapäällikkö Heli Tammivuori totesi. ”Markkinatiedon yleinen saatavuus helpottaisi myös lainsäätäjän työtä. Tiedon avulla luodaan kasvua ja luottamusta.”

ETL puoltaa Suomen kilpailulain kehittämistä tasapuolisten kilpailuedellytysten varmistamiseksi päivittäistavaramarkkinoilla. Se lisäisi innovointia ja monipuolistaisi elintarvikkeiden tarjontaa, mikä on myös hallitusohjelmaan kirjatun kasvutavoitteen edellytys.

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Heli Tammivuori, p. 040 557 5667

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.