15.12.2011

Metsämarjojen poimintaan tarvitaan jatkossakin ulkomaista työvoimaa

Ulkomaiset metsämarjanpoimijat ovat luonnontuoteteollisuudelle elinehto kotimaisen marjaraaka-aineen hyödyntämiseksi. Luonnontuoteteollisuusyhdistyksen mielestä on erittäin tärkeää, että poimintaan liittyvää asiakokonaisuutta on selvitetty kattavasti ulkoasianministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sisäasiainministeriön 15.12. julkaisemassa raportissa ja että yhteistyötä yritysten ja viranomaisten kesken tehdään jatkossakin. Suomen vuosittaisesta 500 miljoonan kilon marjasadosta poimitaan talteen 45 miljoonaa kiloa, josta 15 miljoonaa kiloa päätyy kaupalliseen käyttöön. Poimijoiden väheneminen erityisesti harvaan asutuilla marja-alueilla Pohjois-Suomessa on heikentänyt metsämarjojen saatavuutta teollisuuden käyttöön, minkä vuoksi ulkomaalaisia marjanpoimijoita tarvitaan jatkossakin. Nykyisin ulkomaalaiset poimivat jo selvästi yli puolet kaupalliseen käyttöön tarvittavasta marjamäärästä.

Alan toimintatapoja kehitetään jatkuvasti

Yritykset ovat tehneet työtä poiminnan kehittämiseksi monin tavoin. Luonnontuoteteollisuusyhdistys laati vuonna 2005 ohjeet ulkomaalaisia marjanpoimijoita Suomeen kutsuville yrityksille. Ohjeet on päivitetty tänä vuonna. Niiden tavoitteena on kehittää poimijoiden opastusta ja ennakkoinformointia työn luonteesta ja taloudellisista riskeistä sekä parantaa majoitusolosuhteita ja kanssakäyntiä muun muassa paikallisten viranomaisten kanssa. Lisäksi yhdistys on osallistunut sisäasianministeriön Metsämarjan poimijat -hankkeeseen ja parantanut poimijan äidinkielellä olevan informaation saatavuutta Arktiset Aromit ry:n kanssa. – Luonnontuoteyhdistys on tehnyt paljon yhteistyötä myös viranomaisten kanssa, mutta alalla halutaan tiivistää yhteistyötä edelleen. Ulkomaalaiset marjanpoimijat on kutsuttava Suomeen ulkoministeriön ohjeiden ja alan yhdessä sopimien periaatteiden mukaisesti. Uskomme, että yhteistyö ja käytäntöjen kehittäminen helpottuu selkeämmän viranomaistyönjaon myötä, Luonnontuoteteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja Vernu Vasunta toteaa.

Metsämarjojen kysyntä kasvaa – ulkomaiset poimijat mahdollistavat marjayritysten kasvun

Suomessa on yli 200 pienyritystä ja kymmenkunta suurempaa marjanjalostajaa, jotka valmistavat metsämarjoista tuotteita kotimaan tarpeisiin. Toiminta luo arviolta 2000 vuosityöpaikkaa. Vuonna 2010 marjoja vietiin 8,2 miljoonaa kiloa, mistä kertyi vientituloja yli 20 miljoonaa euroa. – Viime vuosina metsämarjojen ja marjajalosteiden kysyntä maailmalla on kasvanut niiden terveellisyyden vuoksi. Varsinkin mustikkaa kysytään paljon. Ulkomaalaisten poimijoiden tulo on mahdollistanut marjayritysten kasvun Pohjois-Suomessa ja luonut työpaikkoja myös ostotoimintaan, kuljetukseen ja paikallisiin ulkomaisten poimijoiden palveluihin, Vernu Vasunta kertoo.

Lisätiedot:
Luonnontuoteteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Vernu Vasunta, Kiantama Oy, p. 0400 681 997
Toimialapäällikkö Anna Vainikainen, Elintarviketeollisuusliitto ry, p. 050 583 0478

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.