12.09.2011

Ennakkotarkastustoimikunta valvoo Panimoliiton jäsenyritysten alkoholijuomien tv-mainontaa

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto päätti viime keväänä aloittaa jäsenyritystensä alkoholijuomien tv-mainosten sisällön tarkistamisen ennen niiden julkistamista. Ennakkotarkastustoimikunta aloitti toimintansa syyskuun alussa. Kaikki lokakuun alusta esitettävä uusi tv-mainonta on lautakunnan tarkastamaa. Alkoholijuomien tv-mainosten ennakkotarkastus on osa Panimoliiton uudistettua alkoholijuomien markkinointiviestinnän ohjetta.

Ennakkotarkastustoimikunnan tehtävä on tarkastaa kaikki Hartwallin, Olvin, Sinebrychoffin ja Nokian Panimon alkoholijuomien televisiomainokset ennen julkista esitystä joko niiden valmistuttua tai käsikirjoitusvaiheessa. Mainosten on noudatettava paitsi Suomen alkoholilainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeistusta, myös panimoalan omaa vastuullisen markkinointiviestinnän itsesäätelyohjetta. Toimikunnan lausunto on sitova, ja sen rikkomisesta seuraa sanktio.

Mainontaa valvotaan Suomessa tiukasti. Viranomaiset tarkkailevat mainonnan lainmukaisuutta ja Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) katsoo, että mainokset noudattavat hyvää tapaa. Panimoliiton jäsenyritykset kantavat yhteiskuntavastuuta ja ovat sitoutuneet vastuulliseen alkoholijuomien markkinointiin. Liitolla on markkinointiviestinnän itsesäätelyohjeet, joita jäsenyritykset noudattavat. Keväällä uudistetun itsesäätelyohjeen yhteydessä päätettiin myös ennakkotarkastustoimikunnan perustamisesta.

”Mainosten on oltava tälläkin hetkellä vastuullisia ja hyvän tavan mukaisia. Olemme silti pohtineet, mitä voisimme vielä tehdä asian eteen. Kuuntelimme eri sidosryhmiä ja päädyimme perustamaan alkoholimainosten ennakkotarkastustoimikunnan valvomaan ja ratkomaan tilanteita, joissa rajanveto hyväksyttävän ja kyseenalaisen välillä on vaikeaa. Kyse on usein tulkinnasta”, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa sanoo.

Sopimusrikkomuksesta seuraa sanktio

Ennakkotarkastustoimikunta joko hyväksyy tai hylkää valmiin mainoksen tai antaa käsikirjoituksesta lausunnon. Jos jäsenyritys toteuttaa kampanjan kielteisen päätöksen saaneella mainoksella, määrää toimikunta jäsenyrityksen maksettavaksi tuntuvan korvauksen sopimusrikkomuksesta. Mikäli kyseinen mainos saa tämän lisäksi huomautuksen viranomaisilta, voi toimikunta määrätä lisämaksun yritykselle.

Toimikunta on panimoalasta riippumaton työryhmä. Toimikunnassa on asiantuntemusta mm. markkinoinnista, mainonnasta sekä juridiikasta, ja jäsenet on valittu siten, ettei kenelläkään ole sidonnaisuuksia Panimoliittoon tai sen jäsenyrityksiin. Toimikunnan puheenjohtajan toimii varatuomari Marja-Leena Mansala. Työryhmän toimintaan on haettu malli lääketeollisuuden vastaavasta itsesäätelyelimestä. Lääkemainokset on jo pitkään tarkastettu alan omassa ennakkotarkastustoimikunnassa.

Toimikunnan ensimmäinen kokous oli syyskuun alussa. Kaikki lokakuun alusta esitettävä uusi tv-mainonta on lautakunnan tarkastamaa. Vuoden vaihteen jälkeen yhtään ennakkotarkastamatonta tv-mainosta ei enää ole.

Panimoalan ennakkotarkastustoimikunta
Puheenjohtaja varatuomari Marja-Leena Mansala, IPR University Center (Immateriaalioikeusinstituutti)
Kauppaoikeuden dosentti, OTT, varatuomari Taina Pihlajarinne, Helsingin Yliopisto
Toimitusjohtaja Mika Sarimo, Marketing Clinic Finland Oy Toimitusjohtaja Lauri Sipilä, MARK, Suomen Markkinointiliitto r.y.

Panimoalan vastuullisen markkinointiviestinnän ohje (pdf)

Lisätiedot:
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto
Toimitusjohtaja Elina Ussa, p. (09) 148 871 (ETL vaihde), GSM 045 269 7711
Viestintäpäällikkö Katri Tuulensuu, p. (09) 148 871 (ETL vaihde), GSM 040 777 1938

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ennakkotarkastustoimikunta
Puheenjohtaja Marja-Leena Mansala, p. 040 736 2035

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen teollisuuden edunvalvoja. Sen jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, Nokian Panimo Oy, Olvi Oyj ja Oy Sinebrychoff Ab. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto toimii Elintarviketeollisuusliitto ry:n yhteydessä, ja se edustaa maamme jalostusarvoltaan neljänneksi suurinta elintarviketeollisuuden alaa.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.