07.06.2022

Lausunto palkkojen avoimuudesta tasa-arvolaissa

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee palkkojen avoimuutta tasa-arvolaissa.

STM esittää lain muuttamista siten, että luottamusmiehellä ja kaikilla muilla henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada tieto kenen tahansa yrityksen työntekijän palkasta vastoin tämän tahtoa. Luottamusmiehellä olisi oikeus myös järjestäytymättömien ja toiseen liittoon kuuluvien työntekijöiden palkkatietoihin.

Yksittäisellä työntekijällä puolestaan olisi oikeus saada tieto kenen tahansa samassa yrityksessä työskentelevän henkilön palkasta, jos hän ilmoittaa epäilevänsä palkkasyrjintää sukupuolen perusteella.

ETL:n mielestä nykyinen tasa-arvolaki sisältää jo riittävät keinot palkkatietojen saamiseen syrjintää epäiltäessä eikä uutta lainsäädäntöä tarvita. Esityksessä ei myöskään ole huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja perustuslailla suojatun yksityisyyden suojan vaatimuksia.

Esityksen vaikutuksia yrityksiin ei ole arvioitu riittävästi. Elintarviketeollisuuden työnantajaedustajien mukaan esitys vaarantaa työntekijöiden kannustavan palkitsemisen ja vaikuttaa siten haitallisesti yritysten kilpailukykyyn.

Lisätietoja antaa

Johtaja
Anne Somer
naar.fbzre@rgy.sv
050 345 2134
@AnneMSomer

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää