23.08.2021

Lausunto luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esityksestä laiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä Suomessa.

Laissa tullaan mahdollistamaan jokamiehenoikeudella kerättävien tuotteiden sertifiointi luomutuotteiksi myös kolmannen osapuolen tekemän selvitystyön perusteella. ETL kiittää uudistusta, sillä on toivottavaa, että luomumetsämarjojen saatavuus paranisi jatkossa.

Hallinnollisiin pakkokeinoihin ehdotetaan hallinnollista seuraamusmaksua, anonyymejä ostoja sekä internetsivuston tai sen osan sulkemista tarvittaessa. ETL pitää näitä elintarvikelakia vastaavia muutoksia hyvinä ja valvonnan käytettävissä olevia keinoja yhdenmukaistavana.

Lisätietoja antaa

Toimialapäällikkö
Terhi Virtanen
greuv.ivegnara@rgy.sv
050 421 0820
@TerhiVirtan

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää