13.01.2020

Lausunto virvoitusjuomaverosta ja alkoholi- ja alkoholijuomaverosta

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut valtiovarainvaliokunnalle lausunnon virvoitusjuomaveron korottamista ja virvoitusjuomaverosta vapautetun pientuotannon rajan muuttamista koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta.

Luonnoksessa ehdotetaan kaikkien virvoitusjuomien valmisteveron korottamista siten, että sokeripitoisia juomia korotettaisiin eniten. Luonnoksessa esitetään myös tiettyjen vain vähän alkoholia sisältävien juomien alkoholiveron korottamista. Lisäksi ehdotetaan virvoitusjuomaverosta vapautetun pientuotannon rajan nostamista 50 000 litrasta 70 000 litraan ja eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamista vastaavasti.

Elintarviketeollisuusliitto pitää virvoitusjuomaveroa ja sen korotusesitystä kohtuuttomana ja katsoo, että virvoitusjuomavero tulee kumota kokonaan. Koska elintarviketeollisuudella on teollisuustoimialojen suurin suhteellinen kokonaisvaikutus työllisyyteen, veropäätösten työllisyysvaikutukset juoma- ja elintarviketeollisuudelle ovat merkittävät. Koska veron vaikutusta kansanterveyteen ei ole pystytty osoittamaan, on selvää, että pisteverot eivät lähtökohtaisesti ole toimiva ohjauskeino ruokien ja juomien kulutuskysynnän ohjaamisessa terveelliseen ruokavalioon.

Pientuotannon rajan nostamiselle ei näytä olevan selkeitä perusteita. Luonnoksessa päinvastoin tunnistetaan rajan alle jäävien ja sen ylittävien yritysten välinen erilainen kohtelu ja siitä seuraavat kilpailuoikeudelliset ongelmat.

Kansanterveydellisen tavoitteen saavuttamiseksi tulisi suhteellisuusperiaatetta noudattaen käyttää muita, vähemmän rajoittavia ja kilpailua vääristäviä keinoja edistää ja ohjata suomalaisia kohti terveellisempiä ruokavalintoja. Näitä jo nykyisin käytössä olevia keinoja ovat mm. terveyttä edistävät innovaatiot, tuotemuotoilulla aikaansaatava parempi tuotteiden ravintoarvo, erilaisten pakkauskokojen markkinoille saattaminen, kuluttajavalistus sekä aktiiviseen elämäntapaan kannustaminen. Myös elintarviketeollisuuden ja viranomaisten hyvällä yhteistyöllä voidaan ohjata suomalaisia terveellisen ravitsemuksen piiriin.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää