16.12.2020

Lausunto elintarvikemarkkinalain muutoksesta

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä elintarvikemarkkinalain uudistuksesta.

ETL katsoo, että hallituksen esitys elintarvikemarkkinalain muuttamiseksi edellyttää elintarvikeyrityksiltä useiden sopimusmallien käyttöä ja tulee lisäämään yritysten hallinnollista taakkaa. Lakiesitys edellyttää useilta kohdin selkeyttämistä. Erityisesti maksuaikasääntelyn osalta pilaantuvan tuotteen määritelmän tulkinnanvaraisuus voi aiheuttaa myyjän ja ostajan välille ristiriitaa.

Liitto pitää erittäin tärkeänä, että elintarvikemarkkinavaltuutetun pätevyysvaatimukset säilytetään ennallaan. Elintarvikemarkkinalaki koostuu useasta lainsäädännöstä, on erittäin vaikeasti sovellettava ja valvottava ja sisältää merkittävän määrän tulkinnanvaraa. Yritysten oikeusturvan vuoksi on taattava, että elintarvikemarkkinavaltuutettu on ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanut ja kykenevä juridisesti tulkitsemaan ja valvomaan lain käyttöä. Muutos pätevyysvaatimuksissa heikentää yritysten oikeusturvaa merkittävästi.

ETL pitää seuraamusmaksusäännöstä suhteellisuusperiaatteen vastaisena ja tarkastusoikeuksia sekä viranomaisten välistä tietojenvaihtoa elintarvikemarkkinoita sääntelevässä laissa ylimitoitettuina.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää