27.11.2019

Lausunto virkaeläinlääkärien kelpoisuusvaatimuksista

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon Maa- ja metsätalousministeriölle elintarvikevalvontaa suorittavien virkaeläinlääkärien kelpoisuusvaatimuksia koskevien EU-säädösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja täydentämisestä.

Elintarviketeollisuusliitto puoltaa esitystä riittävien eläinlääketieteen opintojen omaavien opiskelijoiden mahdollisuutta harjoittaa eläinlääkärin ammattia lihantuotannon tarkastustehtävässä teurastamoa valvovan virkaeläinlääkärin sijaisena.

ETL pitää lisäksi EU:n valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 valvonta-asetuksen mukaisia elintarvikevalvonnan kelpoisuusvaatimuksia riittävinä myös Suomeen.

Lisätietoja antaa

Johtaja
Marleena Tanhuanpää
zneyrran.gnauhnacnn@rgy.sv
040 528 2207
@martanhuanpaa

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää