11.06.2018

Lausunto EU:n kauppaneuvotteluista Mercosurin kanssa

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle EU:n käymistä Mercosur-neuvotteluista.

ETL pitää erittäin tärkeänä, että Euroopan komissio ottaa asiassa aktiivisen roolin ja pyrkii saattamaan Mercosur-maiden kanssa jo vuosia käydyt neuvottelut vihdoin päätökseen.

Lausunnossa kiinnitetään erityistä huomiota maatalous- ja elintarvikesektoriin, joka kuuluu kauppaneuvotteluissa yleensä kaikkein vaikeimpien neuvotteluosa-alueiden joukkoon.

Uusien kauppasopimusten ja parantuneiden vientimahdollisuuksien tärkeyden tunnustaen ETL painottaa elintarvikealan herkkien tuotesektoreiden huomioimista loppuun saakka. Mercosur-neuvotteluissa tällaisia ovat etenkin naudanliha ja siipikarjanliha. Niiden EU-tuontikiintiöiden ei pidä antaa kasvaa markkinoita häiritseviksi.

Lisätietoja antaa

Toimialapäällikkö
Marika Säynevirta
znevxn.fnlarivegn@rgy.sv
040 736 2077
@MarikaSayne

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää