17.08.2017

Lausunto maakuntauudistuksesta

Hallitus on antanut eduskunnalle esitysluonnoksen maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.

ETL toteaa lausunnossaan, että maakuntauudistuksella on mahdollista sujuvoittaa elintarvikevalvontaa. Lisäksi lainsäädännön tulkinnat tasapuolistunevat, kun valvonnan ohjausvastuu on Eviralla.

Tehtävien siirto kunnista ja aluehallintovirastoilta maakuntiin selkeyttää nykyistä varsin hajanaista valvontaorganisaatiota. Valvontayksiköille pitää turvata vastaisuudessa riittävät resurssit – tällä hetkellä tasapuolista ja tehokasta valvontaa ei pystytä takaamaan kaikilla alueilla.

Uudistuksessa on huolehdittava siitä, että elintarvikevalvonnan organisaatiotasojen väheneminen poistaa myös velvoitteet päällekkäisestä valvontaraportoinnista. Uudelleenjärjestelyssä on erityisen tärkeää pitää huolta valvojien laaja-alaisesta koulutuksesta ja ammattitaidon ylläpitämisestä.

ETL suhtautuu valtion uudesta lupa- ja valvontavirastosta (Luova) annettuun lakiehdotukseen pääosin myönteisesti. Ympäristölupien valmistelun ja valvonnan yhdistäminen samaan organisaatioon on kannatettavaa, jotta nykyisisten ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonsuojelun osaaminen sekä laillisuusvalvonnan asiantuntemus saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti jo lupaprosessin aikana. Lakiehdotukseen sisältyvää ehdotusta erillisestä valvontayksiköstä valitusoikeuksineen ETL sen sijaan pitää ongelmallisena ja yksikön tehtävää tuleekin vielä tarkastella uudelleen.


Lisätietoja:
Toimialapäälliköt Mari Lukkariniemi ja Irina Simola (yhteystiedot täällä)

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää